Yirminci Yüzyılda Bilim

“Toplum asla ilerlemeyecek. Bir yandan yavaşlar, diğer yandan aynı hızda hareket eder. Sürekli değişiyor; barbardır, medenidir, hristiyandır, zengindir, bilimseldir, ama… ..verilen her şeyin karşılığında bir şey vardır. ” –...
Carl-Sagan

“Toplum asla ilerlemeyecek. Bir yandan yavaşlar, diğer yandan aynı hızda hareket eder. Sürekli değişiyor; barbardır, medenidir, hristiyandır, zengindir, bilimseldir, ama… ..verilen her şeyin karşılığında bir şey vardır. ”

– Ralph Waldo Emerson “Denemeler: İlk Seri” (1841)

Yirminci yüzyıl üç büyük yenilikle hatırlanacak: yaşamı korumak, uzatmak ve güçlendirmek için eşi görülmemiş olanaklar; küresel uygarlığımıza yönelik ilk tehdit de dahil olmak üzere yaşamı yok etmek için benzeri görülmemiş olasılıklar; Kendimiz ve evrenin doğası hakkında eşi görülmemiş bilgi. Bu üç gelişme, iki ucu keskin kılıçlar olan bilim ve teknoloji tarafından da sağlanmıştır. Üçünün de kökleri çok eskidir: insan yaşamını korumak, uzatmak ve iyileştirmek.

On bin yıl önce tarımın keşfine ve hayvanların evcilleştirilmesine kadar, insan gıdası doğal meyve, sebze ve hayvanlarla sınırlıydı. Doğal olarak, Dünya, gıda kıtlığı nedeniyle on milyonlarca insanı besleyebilir. Buna karşılık, 20. yüzyılın sonunda dünyada altı milyar insan olacak. Bu, insanların %99,9’unun tarım teknolojisine, onu destekleyen bilime – bitki ve hayvan genleri ve davranışları, kimyasal gübreler, tarım ilaçları, aletler, sulama ve kamyonlar, vagonlar, pazarlar – bağımlı olduğu ve evlerde soğutma sistemleri kullanmak zorunda olduğu anlamına gelir. . Yeşil Devrim de dahil olmak üzere tarım teknolojisindeki en dikkate değer gelişmeler, yirminci yüzyıl üretimidir.

Kentsel ve kırsal kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinin inşası, halk sağlığı önlemleri, hastalıkların mikroplar, antibiyotikler ve diğer ilaçlardan kaynaklandığının kabul edilmesi ve genetik ve moleküler biyoloji sayesinde, tıp dünya çapında, ama özellikle DDC’lerde insan sağlığını büyük ölçüde iyileştirmiştir. Çiçek hastalığı dünya çapında yok edildi, ateşin etkileri her yıl azalıyor ve çocukluğumdan beri bildiğim boğmaca, kızamık, çocuk felci gibi hastalıklar bugün neredeyse ortadan kalktı. Yirminci yüzyılın en önemli yenilikleri arasında, kadınların ilk kez doğumda kaderlerini güvenli bir şekilde belirlemelerini sağlayan ve insan ırkının yarısının özgür olmasını sağlayan nispeten ucuz doğum kontrol yöntemleri yer almaktadır.Bu yöntemler, cinsel aktiviteyi kısıtlamadan birçok ülkede penetrasyondaki tehlikeli artışta önemli bir azalma sağlar. Teknolojinin ürettiği kimyasalların ve radyasyonun yeni hastalıkları davet etmesi ve onları kansere bağlaması da talihsiz bir durumdur. Sigara içmenin küresel yayılımı her yıl üç milyon insanı öldürüyor (tabii ki bunların tümü önlenebilir). Dünya Sağlık Örgütü bu sayının 2020 yılına kadar yılda 10 milyona ulaşacağını tahmin ediyor.

Ancak teknoloji, aldığından fazlasını getirdi. Bunun en bariz göstergesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’da 1901’de 45 yıl olan ortalama insan ömrünün, kadınlar için biraz daha fazla, erkekler için biraz daha az olmak üzere, şimdi 80 yıla yaklaşmasıdır. Ortalama yaşam süresi, yaşam kalitesinin belki de en önemli göstergesidir: Eğer öldüyseniz, zaten iyi vakit geçirdiğinizi söyleyemezsiniz. Dünyada hala bir milyar yetersiz beslenen insan var ve her gün 40.000 çocuk boş yere ölüyor.

Radyo, televizyon, gramofon, teyp, CD, telefon, faks makinesi ve bilgisayar bilgi ağı (internet) aracılığıyla teknoloji, popüler kültürün imajını kökten değiştirmiştir. Küresel eğlence sektörünün ve belirli bir ülkeye bağlı olmayan çok uluslu şirketlerin olumlu ve olumsuz etkilerine, ulusötesi grupların siyasi ve dini inançlarına ve diğer kültürlere doğrudan tanık olmayı mümkün kılmıştır.
1940’larda piyasaya çok sayıda karton kitabın yayınlanmasıyla birlikte dünya edebiyatı ve geçmişin büyük düşünürlerinin fikirleri sıradan insanların hayatına girdi. Bu kitapların fiyatları bugün keskin bir şekilde yükselmiş olsa da, Dover Yayınları’nın bir dolarlık klasikleri (çeviri: ülkemizdeki ucuz kitap şirketleri, ikinci el kitaplar) gibi piyasada hala fırsatlar var. Okuryazarlık gelişimindeki bu tür eğilimler Jefferson demokrasisine benzer. Öte yandan, 20. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde okuryazar sayılmak için temel düzeyde İngilizce bilgisi yeterlidir ve özellikle televizyon, kitleleri okuma alışkanlığından uzaklaştırır.

Hayat kurtaran teknolojinin kullanımı ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Hapishanelerdeki siyahi gençlerin sayısı üniversiteye gidenlerin sayısından fazla ve tüm sanayileşmiş ülkeler arasında tutukluların en yüksek oranda bulunduğu ülke. Diğer ülkelerdeki aynı yaş grubundaki öğrencilerle karşılaştırıldığında, öğrenciler standart konu ve matematik sınavlarında başarısız olurlar. Son on beş yılda zengin ve fakir arasındaki reel gelir eşitsizliği hızla artmış ve orta sınıfın çöküşü hızlanmıştır. İleri teknoloji endüstrileri diğer ülkelere kaçıyor. 20. yüzyılın ortalarında tüm bunlara öncülük eden yüzyılın sonu, Amerika Birleşik Devletleri’nde çöküş belirtileri gördü.Bunun sorumluluğu sadece liderlerin kalitesinde değil, aynı zamanda vatandaşların eleştirel düşünme ve apolitik eğilimlerinin azalmasında da yatmaktadır.
bilimin keşifleri

Yirminci yüzyıl, bilimin tüm alanlarında çarpıcı değişikliklere tanık oldu. Kuantum mekaniği, özel ve genel görelilik teorileriyle fiziğin temellerinde devrim yarattı. Atomun yapısı – protonların ve nötronların merkezi çekirdeği ve onu çevreleyen elektronlar – ilk olarak bu yüzyılda biliniyordu. Protonları ve nötronları oluşturan parçacıklar olan kuarklar ilk kez görüldü. Yüksek enerjili hızlandırıcılar ve kozmik ışınlar yardımıyla ilk kez bir grup kısa ömürlü garip parçacık tanımlandı. Fisyon ve füzyon, nükleer silahlar, fisyonla çalışan enerji santralleri ve füzyonla çalışan enerji santralleri inşa etmeyi mümkün kıldı. Radyoaktif tortunun keşfi, Dünya’nın yaşını (4,6 milyar yıl) ve yaşamın ne zaman başladığını (yaklaşık 3,8-4 milyar yıl).

Jeofizikte, levha tektoniği (levha tektoniği, levha tektoniği) – Dünya yüzeyinin altında kıtaları “doğumdan” “ölüme” taşıyan ve yılda 2,5 cm’ye kadar hareket eden plakaların olduğu teorisi. Plaka tektoniği, Dünya’nın oluşumunu ve tarihini ve deniz tabanının topografyasını anlamak için bir teoridir. Böylece yeni bir alan olan gezegenlerin jeolojisi ortaya çıktı. Böylece, Dünya’nın şekli ve iç yapısı, diğer gezegenler ve uyduları ile karşılaştırılabilir ve diğer gezegenlerdeki kayaların kimyası, uzaktan algılama veya uzaydan alınan uzay örnekleri ve göktaşları ile belirlenir. Yerkabuğunun iç yapısını inceleyen sismoloji, yerkabuğunun altında bulunan yarı akışkan (yarı akışkan) manto tabakasıdır.sıvı halde bir demir çekirdek ve içinde katı bir çekirdek keşfetti.
Gezegenimizin oluşum dönemlerini incelemek istiyorsak hepsini açıklamamız gerekiyor. Geçmişte bazı canlı türlerinin kitlesel olarak yok olmasının nedenlerinden birinin de manto tabakasının yer yüzeyinden fırlayarak yeryüzünü bir lav denizi ile kaplaması olduğu zaten biliniyor. Diğer bir neden ise büyük kuyruklu yıldızların (kuyruklu yıldızlar, kuyruklu yıldızlar) Dünya’ya çarpması ve yakındaki meteorların iklimi değiştirerek havada patlamalarına ve yanmalarına neden olmasıdır. Önümüzdeki yüzyılda (21. yüzyıl), herhangi birinin bizi hedef alıp almayacağını anlamak için en azından bir kuyruklu yıldız ve göktaşı envanteri çıkarmamız gerekiyor.

Yirminci yüzyılda bilimin başarılarından biri, kalıtımın anahtar molekülü olan DNA, deoksiribonükleik asidin insanlarda, bitkilerde ve hayvanlarda kalıtımla nasıl bağlantılı olduğunun keşfiydi. Artık genetik kodu nasıl okuyacağımızı biliyoruz. Haritasını çıkardığımız organizmaların sayısı gün geçtikçe artıyor ve çoğu genin bu organizmada hangi faaliyetlerden sorumlu olduğunu biliyoruz. Genetikçiler, insan genomunun haritasını çıkarmada uzun bir yol kat ettiler. Bu, hem iyi hem de kötü sonuçlar üretme potansiyeli olan yüksek bir başarıdır. DNA hikayesinin en önemli yönü, yaşamın temel ilkelerinin fizik ve kimya açısından tam olarak anlaşılmış olmasıdır. Bu süreçte canlı güçlere ve ruha yer yoktur. Nörofizyolojide de benzer bir durum var:Akıl, beyinde yüz trilyon (100.000.000.000.000.000) nöronal bağlantıya sahip birkaç basit kimyasalın ifadesi gibi görünmektedir.

Moleküler biyoloji, iki canlı türünün bireysel genlerini ve moleküler yapılarını karşılaştırarak akrabalık derecesini belirlememizi sağlar. Bu deneyler bize Dünya’daki tüm canlılar arasındaki yakın benzerlikleri göstermekte ve daha önce evrimsel biyoloji tarafından kurulan genel bağlantıları doğrulamaktadır. Örneğin, insanların ve şempanzelerin %99,6’sının aynı aktif genleri taşıması, şempanzelerin en yakın akrabalarımız olduğunu ve yakın geçmişte ortak bir ataya sahip olduğumuzu doğrulamaktadır.

Yirminci yüzyılın başında, kozmologlar çalkantılı okyanusun dibinde kapana kısılmıştı ve uzak dünyaları basitçe gözlemleyebiliyorlardı. Yirminci yüzyılın sonunda, Dünya’nın etrafında, gökyüzünü gama ışınları, X-ışınları (x-ışınları, X-ışınları), morötesi, görünür ve kızılötesi ışınlar ve radyo dalgaları ile izleyen büyük teleskoplar vardı.

Belki de bilimsel devrimin en rahatsız edici yönü, en değerli ve rahatlatıcı inançlarımızın çoğunun başarısızlığı olmuştur. Yaşadıkları küçük, insan merkezli, abartılı sahneyi, insanın kaybolduğu soğuk, sonsuz, uçsuz bucaksız bir evrende önümüzde bıraktı. Ancak zihnimizde daha öncekilerin hayal bile edemeyecekleri kadar muhteşem, karmaşık ve hassas bir evrenin oluştuğunu düşünüyorum ve görüyorum. Ve birkaç basit doğa kanunu evren hakkında çok şey açıklıyorsa, bu harika. Allah’a inanmak isteyenler, elbette bu güzel kanunları, tüm tabiatı yöneten ve yöneten bir Akıl’a (Allah’ın iradesine) yorumlayabilirler. Benim kişisel görüşüm, evreni olduğu gibi anlamak istediğimiz bir evreni hayal etmekten çok daha iyidir.

Yirminci yüzyılın bilimsel keşifleriyle yüzleşmek için gereken anlayışa ve bilgeliğe ulaşıp ulaşamayacağımız sorusu, yirmi birinci yüzyılın çözülmesi gereken en büyük sorunu olacaktır.

Carl Sagan “Milyarlarca ve Milyarlarca”

Kategoriler
BilimBilim&Teknoloji
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular

 • Two schoolkids learning

  Fin eğitim sistemi dünyaya bir örnek

  Fin düşüncesi: çalışılacak yer okuldur Çocukların okul hayatı burada devletin gençlik ve eğitim politikasının bir başarısıdır. Fin eğitim sisteminde doğa bilimleri, matematik, beşeri bilimler, sanat, spor ve uygulama da...
 • E2163371-CEFB-4B43-964F-C426317630FA

  Dünyayı değiştiren kadın mucitlerin icatları

  Mucit deyince aklınıza erkekler geliyor değil mi? Ancak bugün kullandığımız araçların çoğu kadınlar tarafından icat edildi. Beklendiği gibi, buzdolabı ve bulaşık makinesinin mucidi bir kadındır. Josephine Cochrane , oteller...
 • kosmos

  Uzaydan ilginç görüntüler

  Gizemli uzaydan gelen muhteşem görüntüleri birlikte izleyelim....
 • Galile

  Kaostan Doğan Bir Düzen

  17. yüzyılın bilimsel devriminden önce dünya, bilim adamlarının bugün kullandığı anlamdan biraz farklı, ancak bugün birçok insanın kullandığı anlamda kaos tarafından yönetiliyor gibiydi. Dünyanın karmaşıklığının temelinin basit ve sistematik...