Yaşam, Yoksa Mika İçinde mi Başladı?!

Yaşamın başlangıcıyla ilgili yeni bir varsayım da, ABD’nin California Üniversitesinde (Santa Barbara) biyofizikçi ve ABD Ulusal Bilim Vakfı’nda (National Science Foundation – NSF) program direktörü olan Helen Hansma tarafından...
Yaşamın başlangı

Yaşamın başlangıcıyla ilgili yeni bir varsayım da, ABD’nin California Üniversitesinde (SantaYaşamın başlangı Barbara) biyofizikçi ve ABD Ulusal Bilim Vakfı’nda (National Science Foundation – NSF) program direktörü olan Helen Hansma tarafından ortaya atıldı. Konuya oldukça yeni bir bakış açısı getiren bu varsayıma göre yaşam, okyanuslarda mika mineralinin ince katmanları arasındaki korunaklı boşlukların içinde başlamış olabilir. Bu durumda boşluklar belki de, ilk biyo-moleküllerin ortaya çıkışı için ideal koşulları oluşturarak ilk zarsız hücrelere de evsahipligi yapmış, evrimin başlangıcı için gerekli yalıtık ortamı sağlamıştı. “İlk biyomoleküller kimilerine göre basit proteinler, kimilerine göre de RNA” diyor Hansma. “Mika tabakaları her ikisinin oluşumuna da aracılık etmiş olabilir.” Araştırmacı, hücrelerdeki RNA ve birçok proteinle lipidin, mikada ol-dugu gibi negatif yük taşıdığına, RNA’daki fosfat gruplarının, tıpkı mikadaki negatif yükler gibi birbirinden yarım nanometre aralıkla konumlanmış olduğuna dikkat çekiyor. Bir başka benzerlik de, mika katmanlarını bir arada tutan potasyumun derişiminin, hücrelerimizdeki potasyumun derişimine çok yakın; o zamanlar mikayı çevreleyen deniz suyunun da tıpkı kanımız gibi sodyumca zengin olması. Hansma’nın modeline göre gece-gündüz döngüsüyle gelen ısınma-soguma etkisi, mika katmanlarının yukarı aşagı oynamasına neden olacak, bu hareket, dalgalarla üretilen mekanik enerjiyle bira-raya geldiğinde, kimyasal bağların hem oluşma hem de kopmalarına aracılık ederek ilk biyokimyasal hareketliligi sağlayacaktı.

University of California – Santa Barbara Basın Duyurusu, 4 Aralık 2007

Kategoriler
Bilim&Teknoloji

Benzer Konular