Sınavlar bitti sıra yerleştirmeye geldi

Anadolu ve fen liseleri başta olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler, tercih listesi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Türk ve yabancı özel okullar ise ortak tercih...
Sınavlar bitti sıra yerleştirmeye geldi

Anadolu ve fen liseleri başta olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler, tercih listesi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Türk ve yabancı özel okullar ise ortak tercih listesiyle yapılacak merkezi yerleştirmeye katılmayacak

BU yıl başta Anadolu ve fen olmak üzere Türk ve yabancı özel liselere yerleştirmeler ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sonuçlarına göre yapılacak. Sınavların son bulmasıyla artık yerleştirmelerin nasıl yapılacağı tartışılmaya başlandı. Geçen yıl Anadolu liseleri başta olmak üzere devlet liselerinde yaklaşık 50 bin boş kontenjan kaldı. Bu yıl beklenti kontenjan açığı yaratmayacak yeni bir yerleştirme sisteminin bulunması yönünde. Eğitimcilere hem boş kontenjan yaratmayacak hem de adaletsizliğe yol açmayacak yeni bir yerleştirme sisteminin nasıl olması gerektiğini sorduk. ■Lütfi ERDOĞAN/ANKARA

‘Aynı tercih listesinde olmayız’

Cem Gülan/Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı

RESMİ okulların ücretsiz olduğu halde boş kalması yeni bir yerleştirme yapılması gerektiğini gösteriyor. Özel okullarla resmi okulların aynı listede yerleştirme yapması mümkün değil. Resmi okullar kendi kayıtlarını yapsınlar, biz onlarla aynı tercih listesinde olmayız.

‘Bölge okulları oluşturulsun’

Selçuk Pehlivanoğlu/Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı

HERKESİ yerleştirmeye tabi tutarsanız otomatik olarak boş kontenjan çıkıyor. Çok programlı liselere dönüp bölge okulları oluşturulmalı. Yapılması gereken liseye geçişteki sınava giren sayısını 50 binlere indirmektir. Bunu not ortalamalarıyla yapabilirsiniz, o zaman kontenjan sorunu kalmaz.

‘Tekrar tercih hakkı olmasın’

Abdullah Mollaoğlu/İstanbul (Erkek Lisesi) Müdür Vekili

ÖZEL ve resmi okullar aynı anda yerleştirme yapmalı. Bu sayede öğrencilerin hem devlet okuluna kayıt yaptırıp hem de daha sonra özel okula geçmesi nedeniyle kontenjan boşluklarına imkân verilmez. Tekrar tercih yapabilmesine izin verilmesin.

‘Kontenjanlarımız dolmadı’

Abdulsamet Dindar/Kabataş Erkek Lisesi Müdür Vekili

TERÖİH edilen okul olmamıza rağmen geçen yıl yaklaşık 25 civarında boş kontenjanımız kaldı. Böyle olduğu zaman okula en son kaydı yapılan öğrencinin puanı okulun taban puanı oluyor. Sistemi belirleyenler bunu düşünmeliler.

‘Ortak liste ile tercih yapılmalı’

Nazmi Arıkan/Fen Bilimleri Okulları Kurucusu

ÖZEL okula devlet okullarından öğrenci naklini ortadan kaldırmak için anlaşma yapılmalı. Çocuk önce devlete kayıt yaptırıyor sonra da özel liseye geçiyor ama kaydını sildirmiyor. Aslında ortak listede yerleştirme yapılmalı. Ama özel okullar buna yanaşmıyor.

Kategoriler
Eğitim

Benzer Konular