Sağlık Meslek Kuruluşları, dün Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak “İş güvencesi ve personeliz çalışmak istemiyoruz” talebiyle.

İstanbul Tabip Odası (İTO), Dayanışma Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SES) ve DİSK Dev-Sağlık İş ve Aile Hekimliği İşçileri Sendikası (AHESEN) tarafından ortaklaşa düzenlenen eylemde, FHM’de görev yapan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları ücretlerinin alenen ödenmesi, güvenli çalışma koşullarının toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı ile sağlanması talep edildi.

Eylemde meslek kuruluşlarının temsilcileri konuştu. Birlik ve Dayanışma Derneği’nden Ahmet Mehlepçi, “2005 yılında başlayan aile hekimliğinde eksik iş gücünü tamamlamak için 17 yıl boyunca devlet dışı işlerde 3 bin ebe, 1 bin hemşire ve aile hekimi istihdam edildi. Buna rağmen Türkiye’de hala fikri mülkiyet hakları konusunda hem doktor hem de ebe açığı var.”

(Ahmet Mehlepçi)

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuda 424 bin sözleşmeli işçi çalıştırılacağı sözünü hatırlattı.

Ercan, “İşe alınacak personel arasında özel sektörden FHM’lere geçiş yapan sözleşmeli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının olmadığını üzüntüyle öğrendik.”

AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi Nükte Taşlar, eşit işe eşit ücret talep ederek, “Her zaman olduğu gibi, devlet dışı aile hekimliğinin ihmalini ve dışlanmasını kabul etmiyoruz. Aile hekimliği uygulama hakkını alana kadar doktor, ebe ve hemşire olarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha buradan beyan ederiz.

(Tanık Taşlar)