Okul notlarının daha etkin olacağı bir sistem bulunmalı

YAKLAŞIK her 2.5 yılda bir kez liselere geçiş sistemi değişiyor. Her sistem değişikliği de tartışmalara yol açıyor. Getirilen ya da kaldırılan sistemden hangisinin daha adaletli olduğu, en doğru seçme...
Okul notlarının daha etkin olacağı bir sistem bulunmalı

YAKLAŞIK her 2.5 yılda bir kez liselere geçiş sistemi değişiyor. Her sistem değişikliği de tartışmalara yol açıyor. Getirilen ya da kaldırılan sistemden hangisinin daha adaletli olduğu, en doğru seçme sisteminin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin eğitimciler de bu tartışmalarda yer alıyor. Bazısı okul notlarına güvenilerek liselere geçişlerde bu kriterin kullanılması gerektiğini söylerken, kimi de sınavlara dayalı bir sistemin en doğrusu olduğunu dile getiriyor.

İşte eğitimcilerin liselere geçişte nasıl bir sistemin uygulanması gerektiğine ilişkin görüşleri:

‘Hep sınavları değiştirdik’
Prof. Dr. Yaşar Özden/ Bahçeşehir Üniv. Eğitim Bil. Fakül. Dekanı

BİZ hep sınav sistemini değiştirdik. Asıl problemimizin ne olduğu sorusunu hep atlıyoruz. Bu sınavlarda da sorular çoktan seçmeli şıklardan oluşuyor. Bir sınavlardan öğrencileri değerlendirmek doğru değil. Bu sınav sonuçlarını yerleştirme için kullanacaklar. Özel okullar bu sınavların sadece 6 tanesini kullanacak. Ortalık hâlâ karışık. Farklı farklı değerlendirmeler olacak.

‘En zayıf halka notları’
Prof. Dr. Hasan Şimşek/İstanbul Kültür Üniv. Eğitim Fak. Dekanı

SİSTEMİN yeterlilik ve güvenilirliği çok önemli. Girilen sınavın ölçülebilir olması lazım. Sınavların çok sayıda olması güvenlik problemlerine yol açıyor. Yerleştirmede bu işin doğrusu okul notlarını etkili kılmak. Torpil, kayırma ve not şişirme olmayan ülkelerde okul notlarının yüzde 100’ü yansıtılıyor. Öğretmenin verdiği nota güveniliyor. Biz güvenmiyoruz. Bu sistemin en zayıf tarafı budur.

‘Öğretmenin güvenilirliği tartışılıyor’
Prof. Dr. Ziya Selçuk TEDMEM Direktörü

PRENSİP olarak öğretmenin vermesi gereken notu tartışıyoruz. Objektiflikle ilgili bir tartışma var. Merkezi otorite, öğretmen notlarına güvenilmediğini ifade ediyor. Ama öğretmeni de tamamen dışlamamak adına yüzde 30 etkili diyor. Bu sınavlar çocukların durumuna bakılması adına sağlıklı bir sınav. Ancak yerleştirmede öğretmenin notlarının objektiflik konusunda tartışmalı olduğu bir sistem. Öğretmen notlarının güvenilirliğini ölçmek gerekmektedir. Sınavın kendisi mevcut durumda iyi bir sınavdır. Burada bir adalet sorunu var. Tüm çocuklara aynı şekilde eğitimverilmiyor. Okulları kendi kapasiteleri çerçevesinde bir puanlamaya tabi tutmalıyız. Bu çocuklara adalet temelli puanlama yapılabilir. Yeniden bir okul karnesine dayalı yapı kurulabilir.

‘Okul notunun etkisi artmalı’
Bekir GÜR/SETA Direktörü

SİSTEMİN en büyük dezavantajı öğrencilerin zamanının büyük bölümünü geçirdiği okulda aldıkları notların yüzde 30 ile değerlendirilmesi. Asıl tartışma noktasına bakacak olursak, okulda verilen notların etkisinin artırılması gerekir. Gelişmiş ülkeler öğrencilerin okuldaki başarı puanlarıyla değerlendirme yapıyor. Türkiye’de durum bunun tam tersi. Ancak en önemli konu toplumun bu sınavların adil olduğuna inanmasıdır.

 

Kategoriler
Eğitim

Benzer Konular

 • 425b

  Öğrenci motivasyonu

  Bebekleri ve ilk yaşlardaki çocukları hareket ettiren en büyük güç meraktır. Keşfetmek, iletişim kurmak ve çevrelerini tanıyabilmek onlarda yoğun bir istek meydana getirir. Bu konuyla ilgili bir yazarın tespiti...
 • Yeni bir yerleştirme sistemi şart

  Yeni bir yerleştirme sistemi şart

  HER yıl liselere yapılan yerleştirmenin ardından okullardaki “boş kontenjanları” tartışıyoruz. Aralarında hem öğrencilerin hem de velilerin yıllarca emek ve para harcayarak hazırlandığı Anadolu liseleri bile boş kalıyor. Örneğin geçen...
 • TEOG

  Sistemler değişiyor ama onların stresi hiç bitmiyor

  1.2 milyondan fazla öğrenci bu yıl liselere ilk kez uygulanacak TEOG sistemiyle yerleştirilecek. Onlara göre sınavın anlamı ‘stres’ demek. Ama tercihleri okul notlarıyla yapılacak bir yerleştirme değil. Tüm stresine...
 • Öğrenciye yakın takip

  Öğretmeniniz Ruh Durumunuzu Teknolojiyle Anlayacak

  Yüz ifadeniz, kalp atış hızınız, hatta ten kokunuza kadar algı ve performansınıza dair detaylı raporlar öğretmenlerinize ulaşacak. Yazı yazma hızınız, yürüyüş tarzınız ve ses tonunuz yardıma ihtiyacınız olup olmadığını...