Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, özel hastane ve sağlık kuruluşlarında hastaların haklarını ihlal ettiği tespit edilen ilgili birimin faaliyeti, ilgili koşullar sağlanana kadar Bakanlık kararı ile valilik tarafından geçici olarak durdurulacak. ilgili kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılır.

Sağlık Bakanlığı’nın “ Özel Hastaneler Yönetmeliği” ve “ Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Yönetmeliği” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Her iki yönetmelikte de hasta haklarına aykırı olduğu tespit edilen özel sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımlara ilişkin yeni hükümler yer almaktadır.

Bu kapsamda “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ile “ Ayakta Tanı ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Hakkında Yönetmelik”e aşağıdaki madde eklenmiştir.

Hasta haklarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, teşhisin bozulmaması için ilgili birimin faaliyeti bakanlık kararı ile valilik tarafından ilgili şartlar sağlanana kadar geçici olarak durdurulur. hastalar söz konusu birim dışında tedavi edilmekte ve ilgili mevzuat gereğince ilgili kişiler hakkında idari ve adli tedbirler alınmaktadır.

Uygun birim; Hastaların tanı ve tedavisinde acil durum, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hayati bir birim varsa, birimin il veya ilçe sağlık müdürlüklerince görevlendirilecek bir komisyonun gözetiminde çalışması sağlanır .

Hastanenin herhangi bir bölümünde veya bölümünde, hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksiklik tespit edilinceye, eksiklik giderilinceye ve hastanenin işleyişini olumsuz etkileyeceği düşünülen durumlar ortaya çıkıncaya kadar faaliyete ara verilmesine devam edilebilir. toplumun sağlığı. veya sağlık hizmeti alanların bu durumu ortadan kalkar.

Kurallarda yapılan değişiklikler bugün yürürlüğe giriyor.