Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme Ali Göründü Gözüme

Sorularım var… Cevabı Sünnilere göre değişen Alevilere göre değişen sorularım… Neden çocukken yaramazlık yaptığımda annem bana Yezit derdi, Yezidin dölü derdi? Yezidin dölü olmak nasıl bir şeydir? Bizdeki Beyazıt...
Sıraç Türkmen Alevileri

Sorularım var… Cevabı Sünnilere göre değişen Alevilere göre değişen sorularım… Neden çocukken yaramazlık yaptığımda annem bana Yezit derdi, Yezidin dölü derdi? Yezidin dölü olmak nasıl bir şeydir? Bizdeki Beyazıt isminin Eba-Yezid’den galat olduğunu kim düşünür? Oğluna Beyazıt adını koyan Alevilere ne demeli? Sünni olan babaannemin neden Hasan ve Hüseyin ismini duyunca gözleri yaşarırdı? Küçük kardeşimin adı niye Hasan? Aynı evde bir Alevi arkadaşımla kaldığımı söylediğimde annem niye tiksinir gibi yüzünü buruşturdu? Peki, aynı evde kaldığım ve şu anda yargıç olan bir arkadaşım hadi benden Alevi olduğunu yaklaşık on yıl sakladı diyelim, aynı evdeki diğer Alevi arkadaşımdan niye sakladı? Türkiye’de kaç çeşit alevi var? Sivas Alevisi Balıkesir Alevisine, Malatya Alevisi Manisa Alevisine ne kadar benziyor? Haydar Ergülen’in dedeliğiyle, çalıştığım fabrikadaki lise mezunu işçinin dedeliği arasında nitelik açısından bir fark var mı? Şimdiki dedeler aslından, eski yazıdan Buyruk okuyabilirler mi, yoksa Ayyıldız Yayınları’ndan çıkan popüler Alevi kitaplarıyla mı iktifa ederler? Türkiye’de kaç dede Ahmet Yaşar Ocak’ı, İrene Melikof’u okumuştur? Kürt’ün Alevisi olmaz diyen Profesör Halaçoğlu neye dayanarak konuşuyor? Kürt Alevileri sahiden Ermeni dönmesi mi? Bunların Ermeni dönmelikleri Aleviliklerine ne halel getirir? Alevilik bazı Alevi derneklerinin yöneticilerinin dediği gibi İslam’a uzak bir kültürel yapı mı? Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ı kaç Bektaşi’nin el kitabı bugün? Doğrusu bugün Bektaşi var mı? Balkanlardaki Türkler niye Bektaşi? Bu konuya Türkiye’deki Alevi kanaat önderleri ne kadar kafa yordu? Bektaşi olan Yeniçeri Ocağı’nın Osmanlılığıyla Alevilerdeki baskın Osmanlı düşmanlığını nasıl bağdaştıracağız? Diyanet İşleri Başkanlığı niye Alevi-Bektaşi Klasikleri serisini yayımlıyor? Maraş ve Sivas olaylarını kim çıkardı? Sahiden Sünni faşist sağcıların işi mi yoksa bu ülkede varlıkları çatışma üzerine kaim olan derin yapılanmaların oyunu mu? Bizim Aleviliğimiz Şiiliğe niçin benzemez? Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinin tamamını okuyan bir kişi, sözleri bu şiirlerden oluşan türküleri içlene ağlaya dinleyen bir kişi İslami terminolojiye uzak olabilir mi? Alevilere isnat edilen o aşağılık mum söndü ayini söylencesi Alevileri rencide etmek için uydurulmuş bir şey mi, yoksa Abraham Galanti’nin yazdığı gibi Sabataylara ait bir gelenek mi? Dün Osmanlının ekmeğini yiyip İran bayrağına selam veren Türkmen Oymaklarının çocuklarından bugün kimler Türkiye Cumhuriyeti’nin ekmeğini yiyip batılı Sivil Toplum Örgütlerinin, Strateji Geliştirme Merkezlerinin “haçlı” bayraklarına selam veriyor? Reha Çamuroğlu neden Ak Parti’den mebus oldu, Başbakan’ın danışmanlığından neden ayrıldı? Sünni olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın adı neden Binali? Adını niye Sünni babanın Alevi arkadaşı verdi? Aleviler neden Diyanet İşleri Başkanlığını kurmakla maruf Cumhuriyet Halk Partisi’ni destekliyorlar? Cem evleri tekke mi yoksa ibadethane mi? İbadethaneyse, niye Mevlevilerin, Kalenderilerin, Halvetilerin, Rufailerin ibadethaneleri mevcut değil? Hacıbektaş’taki dilek ağacı niye kurudu, binlerce çaputun o ağacın dallarında işi ne? Sünni nüfusun yaşadığı adak yerlerindeki ağaçlardaki çaputlarla o çaputların arasında ne fark var? Alevilik bir Türk Dini ise Hazreti Ali’nin neresi Türk? Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçen kelimelere öcü gözüyle bakan Alevi edebiyatçılar aynı duyarlığı Alevi-Bektaşi edebiyatı söz konusu olduğunda niye göstermiyorlar? Yoksa ortada bir bit yeniği mi var? Zeynep ismi, Fatma ismi Türkiye’de niye Alevilerden çok Sünnilerde kullanılıyor? Bulgaristan’daki, İç Anadolu’daki Güney Azerbaycan’daki Sıraç köylerinde yaşayan Alevilerin gelenek-görenek benzerlikleri/ayrılıkları üzerine bir araştırma yapıldı mı? Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”una, neden akşam misafir olduğu köylü yorgunluk alması için “acı su” ikram ediyor? Bunca Alevi Sivil Toplum Örgütü varken, bir tanesi çıkıp da, yahu bizim klasiklerimiz var, buyruklarımız var, cönklerimiz var, temel kaynaklarımız var, bunlar müzayedelerde satılıyor, kütüphanelerde küfleniyor, şunları bir külliyat halinde yayımlayalım da çocuklarımız Alevi kültüründen nasiplensin kaygısı taşımıyor? “Dedeler iktidarı”nın sarsılmasından mı korkuluyor? Yoksa AB fonları bu tür sahici çalışmalara verilmiyor mu? Türkiye’nin bekası için Aleviler Sünnileşmeli Kürtler Türkleşmeli diyen İsmet Özel ne kadar haklı? Türk Aleviliğinin Arap İslam anlayışına, ne bileyim Fars İslam anlayışına, Malezya İslam anlayışına benzemediğine vurgu yapanlar neden Türk Sünniliğinin diğer İslam Coğrafyasındaki Sünni anlayışa benzemediğine vurgu yapmıyorlar? Davranış kodları açısından niye Alevilerle Sünniler arasında bir fark yok? Yoksa Türk Sünniliği de mi Alevi karakter taşıyor? Sünni olan annem niye Hızır’ı bekliyor, Mehdi’yi bekliyor, Mehdi’nin ellerli niye yeşil? Niye Hıdrellez gününü adı gibi biliyor? 68 kuşağında ve bu kuşağın etkisindeki sonraki kuşaklarda niye Alevi gençleri sol fraksiyonların en uçlarında yer aldılar?
Bu sorular uzadıkça uzar, Celali İsyanları’na, Kuyucu Murat Paşa’ya, Yeniçeri Ocağı’na, İkinci Mahmut’a, hatta daha gerilere, Anadolu Erenlerine, Anadolu Bacılarına, Ahi Evran’a, oradan Cumhuriyetin Kuruluş yıllarına, İstiklal Mahkemelerine, İnönülü Yıllara, sonrasına, günümüze, geleceğimize, kedi elinden çıkmış bir yumak gibi, dolaşarak, ayrışarak, yeni uçlar bularak, yeni düğümler oluşturarak uzar, uzar, uzar…

Kardeşler, bunlar bizim sorularımız?

Yaşanan yaşandı, olan oldu, şimdi ne yapalım?

Oturup ağlanacaksa birlikte ağlayalım, yas tutulacaksa birlikte yas tutalım, ağıt yakılacaksa birlikte yakalım… Ama ne olur tuttuğumuz yas, yaktığımız ağıt hakikati nihan etmesin?

Bugün “şaha doğru giden kervan” benim de yüreğimi yedeğinde götürüyor. Hilmi Dede Baba’nın “Tuttum aynayı yüzüme/Ali göründü gözüme” dizeleriyle ben de ürperiyorum. Kerbela içimde sönmeyen bir yangın, yüzyılların çeşmelerini hayrat kılıyorum, geçmiyor, geçmeyecek de… Ali’ye giden turnaların kanadına Türkçeyi asıyorum, gölgesinde serinliyorum o turnaların… Kardeşler, kardeşlerim semaha kalkarken evren içimde sarhoş oluyor… Hacı Bektaş’ın Makalat’ını, Hızırname’yi, İmam Cafer Buyruğu’nu altını çizerek okuyorum… Annemin ismi Ayşe ise kız kardeşimin adı Fatma, Hatice…

Kimsenin Hızır Paşa olmasına müsaade etmeyelim…

Kimsenin Mansur’u dara çekmesine de…

Türkiye hepimizin en güvenli adası, Nuh’un Gemisi’ndeyiz ve ineceğimiz tek kara parçası…

Kardeşler, kimseyi hor görmeyelim, hakir görmeyelim, elimizden, dilimizden ve belimizden emin olalım…

Sorularımızla, sorunlarımızla, sorumluluklarımızla yüzleşelim. Ali mutlaka görünecektir gözümüze…

 

Yazar: Mehmet Aycı

Kategoriler
Köşe Yazıları
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular