Sorunlar yerinde çözülüyor

Malumunuz hasta hakları uygulaması ile ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı’nca 2003 yılında başlatılmış olup şu an bütün devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde yürütülmektedir. Bu uygulamayla vatandaşların başvurularını değerlendirmek...
Sorunlar yerinde çözülüyor

Malumunuz hasta hakları uygulaması ile ilgili çalışmalar Sağlık Bakanlığı’nca 2003 yılında başlatılmış olup şu an bütün devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde yürütülmektedir. Bu uygulamayla vatandaşların başvurularını değerlendirmek amacıyla hasta hakları birimleri ve kurulları oluşturulmuştur.

Ne gibi faaliyetler yapar bu birimler ve kurullar?

Öncelikle hasta hakları birimleri ve kurulları, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara anında çözümler geliştirerek, sorunun büyümesini önlemektedirler.

Böylelikle sorunlar çözüldüğünde veya büyümediğinde sorunla ilişkili çalışana hasta ve hasta yakınlarının şiddet uygulaması önlenmektedir.

Farzedelim ki hasta ve hasta yakınının sorunu çözüme kavuşturulmasa bile, sorununu anlatacak, içini dökecek konusunda uzman, hizmet içi eğitim almış hasta hakları birim sorumlularıyla muhatap olan çoğu hasta veya hasta yakını, rahatlayarak sağlık kurumundan ayrılmaktadır.

Söz konusu bu durum, şikâyete konu olan sağlık çalışanı ve kurumu için aslında bir emniyet subabı vazifesi görmektedir.

Ayrıca bu birimler hasta ve hasta yakınlarımızı dinlemekteler. Bir ilimizde yaşlı bir teyzemiz hasta hakları birimine gelerek yavrum benim bir şikayetim yok ancak siz insanı iyi dinliyormuşsunuz. Biraz beni de dinler misiniz diyerek arkadaşlara başvurmuş.

Tabii bu kurullarının ise sadece görevi başvuruları değerlendirmek değil. Bunun yanında bence en önemli görevi, hastane idaresine sağlık hizmetlerinin hasta haklarına uygun verilebilmesi için öneriler sunmaktır.

Örneğin bir hastanemizde röntgen çekimi sırasında hasta mahremiyetine uygun hareket edilmediği hasta başvurusu ile tespit ediliyor. Bunun üzerine kurulumuz idareye öneri veriyor. İdare de gerekli düzenlemeleri yapıyor.

Başka bir hastanemizde bir sağlık çalışanı hakkında bir ayda üç defa şikayet geliyor. Kurulumuzdan hasta hakları ihlal kararı çıkıyor. İlgili çalışanımız hasta hakları birimimize gelerek “kendisinin hastalara iyi davrandığını ve işini de iyi yapmaya çalıştığını” belirtiyor. Şikayetlerin sebebini anlayamadığını söylüyor. Hasta hakları birim sorumlumuz kendisine durumu anlatıyor. Daha sonraki süreçte sağlık çalışanımızla ilgili herhangi bir başvuru olmuyor.

Yine başka bir hastanemizde engelli hastalarımızın durumuna uygun tadilat yapılması yönünde kurulumuz hastane idaresine öneri veriyor. Bunun sonucunda hastanede engelli hastalarımız için uygun düzenlemeler yapılıyor.

Bu ve buna benzer bir çok olay var. Bu anlamda hasta ve hasta yakınlarımızın her başvurusunu bir armağan olarak görüyoruz.

Hasta hakları birimleri ve kurullarının sadece bu ve buna benzer faaliyetleri mi var? Hayır. Bunların yanında çok önemli eğitim faaliyetleri var. Toplum eğitimi projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına, okullara, üniversitelere; yatan hasta bilgilendirme projesi kapsamında hastaneye yatan hasta ve hasta yakınlarına; hizmet içi eğitim projesi kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu eğitimlerde, vatandaşa hasta hakları ve sorumlulukları, sağlık çalışanlarına ise hasta hakları ve iletişim konuları anlatılmakta.

Sonuç itibariyle hasta hakları birimleri ve kurulları gelinen noktada sağlık kurumlarının olmazsa olmazları arasına girmiş durumdalar.

mehmet_kaymakciMehmet Kaymakçı
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Şube Müdürü
Kategoriler
Köşe YazılarıSağlık
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular