Herbert Spencer: Biyolojik Gelişimin Seyri Hakkında Bir Hipotez

(“BİLİMSEL, POLİTİK VE FELSEFE DENEYİMLERİ” kitabından alıntı) Bir arkadaşım geçenlerde biyolojik gelişim hipotezi tartışmasına katılanlardan birinin şu ifadeyi kullandığını söyledi: “Bilimsel deneylerimizin hiçbirinde yeni bir tür ortaya çıkmazsa, türlerin...
Herbert Spencer

(“BİLİMSEL, POLİTİK VE FELSEFE DENEYİMLERİ” kitabından alıntı)

Bir arkadaşım geçenlerde biyolojik gelişim hipotezi tartışmasına katılanlardan birinin şu ifadeyi kullandığını söyledi: “Bilimsel deneylerimizin hiçbirinde yeni bir tür ortaya çıkmazsa, türlerin evrimi hakkında konuşmanın bilimsel bir temeli yoktur. yapamaz. ” Bu tartışma sırasında orada olsaydım, türlerin kökeni hipotezinin gerçekten eleştirilebileceğini söylerdim ve ekledim ki bilimsel deneylerimizin hiçbirinde tek tek türlerle karşılaşmadık, böylece türler bir noktada, ne şimdi olduğu gibi yaratıldığını ve hiç değişmediğini söylemek felsefi olarak doğru değil.

Gelişim teorisinin hipotezine saygısızlık edenler ve onu, gelişimin seyri hakkındaki hipotezin gerçeklerle yeterince doğrulanamayacağı gerçeğiyle gerekçelendirenler bir şeyi unuturlar: Bu konuya inandıkları teori, hiçbir gerçeğe dayanmamaktadır. Böylelikle olgusal olmayan bir inanca inanan kişiler, inançlarının doğru olduğuna dair başka bir inanca inanan ve aynı zamanda inançlarının herhangi bir gerçeğe dayanmasına gerek olmadığını söyleyen insanlardan çok ciddi gerçekler talep etmektedirler. Yeryüzünde yaklaşık üç yüz yirmi bin bitki türü (Humboldt’un araştırmasına göre) ve iki milyondan fazla hayvan türü (Carpenter’ın araştırmasına göre) olduğunu biliyoruz; Buraya geçmişte yaşamış ve daha sonra kaybolmuş bitki ve hayvan türlerini de eklersek,o zaman hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki dünya üzerinde şimdiye kadar yaşamış ve halen yaşamakta olan türlerin sayısı on milyondan fazladır. On milyondan fazla türün kökeni hakkında hangi teorinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorsunuz? Çevrede meydana gelen bir dizi değişiklik sonucunda bu on milyonlarca farklı türün ortaya çıkması mantıklı değil mi?On milyondan fazla türün kökeni hakkında hangi teori daha makul görünüyor? Bu on milyonlarca farklı türün, çevrede meydana gelen bir dizi değişiklik sonucunda ortaya çıkması mantıklı değil mi?On milyondan fazla türün kökeni hakkında hangi teori daha mantıklı görünüyor? Bu on milyonlarca farklı türün, çevrede meydana gelen bir dizi değişikliğin sonucu olarak ortaya çıkması mantıklı değil mi?

Elbette, görüştüğümüz insanların büyük çoğunluğu, bu on milyon türün aynı anda yaratıldığını anlamalarının daha kolay olduğunu ve tüm bunların birbirini izleyen değişikliklerle meydana geldiğinin onlar için net olmadığını söyleyecektir. Bununla birlikte, bu beylerin kimliklerini incelerken, hemen hemen hepsinin sağduyularına güvenmediği, başkalarının onlara aşıladığı fikirlerden etkilendikleri ortaya çıkacaktır. Bu, sık sık karşılaştığımız bir soruyu gündeme getiriyor: İnsanlar bir yargıya gerçekten inanmazlar, ama buna inanırlar. Gerçekten de, bu on milyon türün her birinin ayrı ayrı yaratıldığını anlayamıyorlar: ama anladıklarını düşünüyorlar.Bu insanların her türün ayrı ayrı yaratıldığına dair inançlarını incelemeye başladığınızda, bu on milyon türden birinin bile nasıl yaratılmış olabileceğini kendi kendilerine çözemediklerini göreceksiniz. Hayır, eğer birdenbire bu süreci yeterince iyi anlarlarsa, bize açıklamalarına izin verin: Yeni türler nasıl ortaya çıkıyor ve dünyaya nasıl geliyorlar? Yoksa bulutların üzerinden uçup yere mi düşüyorlar? Yoksa yerden kayıp gittiklerine mi inanmalıyız? Bu türlerin vücut parçaları ve iç organları aynı anda mı yaratılmış? Yoksa Tanrı’nın kendi yaratımından çamur yaptığına dair geçmişteki Yahudi mitlerine mi inanmalıyız? Bu insanlar yeni yaratılan türlerin hiçbirinin bu saçma ve inanılmaz şekillerde yaratılmadığını söylerse,daha sonra bu türlerin nasıl yaratıldığını anlatan kelimeleri bulup söylemek zorundadırlar ve bu sözler, yaratılışla ilgili önceki yargıları kadar saçma olmamalıdır. Bu insanlarla konuştuğumuzda, türlerin nasıl yaratıldığını anlamaya çalışmadıkları, isteseler bile dar görüşlülüklerinden dolayı anlayamayacakları ortaya çıkıyor.

Belki de yeryüzündeki türlerin bir kez ve herkes için yaratıldığına inananlar, şimdi gördüğümüz gibi, onlardan bu türlerin nasıl yaratıldığını açıklamalarını istemeye cehalet diyebilir; Bu durumda şunu söylemek isterim: Böyle bir soruyu sormak, hipoteze inanan kişilere, gelişimin seyri hakkında cevap vermesini istedikleri soruya baktığınızda çok medeni bir davranıştır. Sadece türlerin nasıl sayıldığını açıklayan makul bir yöntem göstermeleri gerekir. Rakiplerinden sadece makul bir yöntem değil, aynı zamanda nasıl çalıştığına dair somut bir gösteri de talep ediyorlar. Söylemiyorlar: bize nasıl olabileceğini göster; diyorlar: bize nasıl olduğunu görsel olarak göster.Önlerine böyle bir soru sormak mantıklı olmasa da, farklı türlerin nasıl yaratılacağını sormanın yanı sıra, bunun kanıtını istemek uygunsuz görünmüyor; rakiplerinden böyle bir kanıt talep ederlerse aynı soruyu cevaplamak zorundadırlar.

Şimdi yeni bir öğretiyi gerekçelendirmenin eskisini haklı çıkarmaktan daha uygun olduğunu düşünelim. Biyolojik gelişim hipotezinin savunucuları, türlerin kökeninin sürekli değişikliklerden kaynaklandığı gerçeğinin net bir yorumunu verebilirlerse, bu rakiplerine göre bir avantaj olacaktır. Ama bundan daha fazlasını yapabilirler. Çevre koşullarından etkilenen tüm organizmalarda değişikliklerin gerçekleştiğini ve meydana geldiğini gösterebilirler. O zamandan beri çok zaman geçtiği doğru,Bu doktrinin savunucularının elindeki gerçekler, bazen değişim sürecini takip etmek için yeterli değildir, ancak yine de, Mevcut tüm bitki ve hayvan türleri yeni koşullara maruz kalır kalmaz, yapılarında yeni koşullara uyum sağlamak için bir dizi değişiklik yapıldığını kesin bir şekilde gösterebilirler. Bu türlerin sonraki nesillerinde de değişimlerin devam ettiğini ve bu değişimlerin, yeni koşullar bu türler için doğal bir ortam haline gelene kadar devam ettiğini göstermek de mümkündür.Bu değişiklikler, yabani bitkilerin yetiştirme koşullarına adaptasyonu, daha önce vahşi hayvanların yakalanması ve insan ırklarının ortaya çıkmasına kadar izlenebilir. Yeni koşullara göre meydana gelen değişimlerin ölçeğinin, köpekler örneğinde açıkça görülebilen herhangi bir canlı ile diğer canlı türleri arasındaki farkların ölçeğinden daha büyük olduğunu göstermek de mümkündür. Tartışma devam etse de yeni koşullara adapte olduktan sonra bu değişime uğrayan canlının bir tür mü yoksa yeni bir tür mü olarak kaldığını incelemeye ve netleştirmeye değer. Günlük olarak içimizde meydana gelen değişikliklere de bakabiliriz: örneğin,aynı şeyi uzun süre yapma alışkanlığı geliştirmek, uzun süre bıraktığınızda unutmak, bazı tutkuları salıvererek yoğunlaştırmak, bazılarını bastırarak, fiziksel, ahlaki ve zihinsel olarak sürekli egzersiz yaparak zayıflatmak. Beceri geliştirme gibi örnekler de bu ilkelerle açıklığa kavuşturulabilir. Bu nedenle, tüm organik varlıklarda kesin bir değişen faktör olduğu söylenebilir ve bu tür gelişimin gidişatı hakkındaki hipotez savunucuları görüşlerini bu faktöre dayandırırlar – bu faktör çok yavaş bir etkiye sahip olsa da, ancak uygun koşullar altında, zamanla, radikal değişiklikler yaratabilir – ve bu faktör, milyonlarca yıldırJeologlar tarafından keşfedilen çok çeşitli koşulların etkisi altında, büyük olasılıkla canlı organizmalarda bir dizi değişikliğe yol açmıştır.

Tüm bunlardan sonra, hangi hipotez daha mantıklı kabul edilebilir? – Türlerin tek tek yaratılıp değişmeden kalması gibi anlaşılmaz ve dayanaksız bir hipotezi mi yoksa türlerin değiştiğini ve anlaşılır olduğunu ve mevcut organizmalardaki alışkanlıkların ortaya çıkmasıyla kendini kanıtlayabileceğini belirten bir hipotezi mi düşünmeliyiz?

Zoolojiye aşina olmayan ve bu nedenle en basit canlılarla en karmaşık canlılar arasındaki ilişkinin çok açık ve kolay bir şekilde ispatlandığından habersiz biri için, ara canlıların bu basit canlılarda meydana gelen bir dizi değişiklik sonucunda yavaş yavaş memelileri doğurduğunu duymak saçma olurdu. . Olayları sadece sabit haliyle görmeye alışkın olmayan ve içlerinde meydana gelen değişiklikleri gözlemlemeye alışkın olmayan bu insanlar, uzun süre biriken küçük değişikliklerin yeni bir tür meydana getirme ihtimaline inanamıyorlar. Onların sürprizleri, çocukluklarında birini aniden yaşlılıkta gördüklerinde gördükleri son zamana çok benziyor.ama sözünü ettiğimiz durumda, herhangi bir canlıdaki büyük değişikliklerin sonucu olan bu şaşkınlık, anlaşılmaz bir inançsızlık halini alır. Yine de, görünmez değişikliklerin nasıl biriktiğine ve en göze çarpan değişiklikleri yarattığına dair birçok örnek var. Bir süre önce tanınmış bir profesörle bu konuyu araştırırken durumumu şöyle açıklamıştım: – Çember ile abartı arasında bir akrabalık olmadığını düşünüyorsunuz. Biri kapalı, diğeri ise sonsuzluğa giden bir eğri. Birincisinin tüm parçaları birbiriyle uyumludur ve ikincinin birbirine simetrik olan kısımlarını bir kenara bırakırsak hiçbir parçası diğeriyle uyumlu değildir. Biri düzlemin belirli bir bölümünü kaplar, diğeri ise sonsuzluğa uzanır, ancakuçağın herhangi bir bölümünü içermiyor. Ancak bu eğrilerin doğası gereği ne kadar ters olurlarsa olsunlar birbirlerinden fark edilemeyecek kadar farklı olan çok sayıda ara eğri yardımıyla birbirlerine bağlanabilirler. Böylece koniyi ekseni ile dik açı oluşturan bir düzlem boyunca kesersek bir daire elde ederiz. Birdenbire, koniyi 890 59 / açıyla kesen bir düzlem alırsak, bu kesişme noktasından bir elips elde edilecek, ancak hiçbir keskin göz veya hassas bir ölçüm pusulası bu elipsi önceki çemberden ayıramayacaktır. Koninin düzleminin ekseni ile kesişme açısını çok küçük aralıklarla bile azaltmaya devam ettikçe, kademeli olarak merkezden eşit uzaklıkta noktalara dayanmayan kapalı bir eğri elde edeceğiz ve kesişme açısı önemli ölçüde arttığında bu elips,asla bir daire gibi görünmeyecek. Bu işleme başlarken, kesişme açısında küçük bir değişiklikle devam ederken, bu elips önce fark edilmeden bir parabole, sonra da bir hiperbola dönüşerek kesişme açısını daha da küçültür. Böylece, bu işlem sırasında, her biri kendine has özelliklere sahip dört farklı şekil elde ederiz: bir daire, bir elips, bir parabol ve bir hiperbol; ama doğası gereği hiperbolu, doğası gereği birbirine keskin zıt olan çembere ve fark edilemeyecek şekilde gerçekleşen değişim süreciyle bağlantılı olarak oluşan sayısız eğri dizisine bağlarlar.daha sonra kesişme açısını daha da daraltarak bir hiperbol haline gelir. Böylece, bu işlem sırasında, her biri kendine has özelliklere sahip dört farklı şekil elde ederiz: bir daire, bir elips, bir parabol ve bir hiperbol; ama doğaları gereği, hiperbolu birbirlerine keskin zıtlık içinde olan daireye ve fark edilemeyecek şekilde gerçekleşen değişim süreciyle bağlantılı olarak oluşan sayısız eğri dizisine bağlarlar.daha sonra kesişme açısını daha da daraltarak bir hiperbol haline gelir. Böylece, bu işlem sırasında, her biri kendine has özelliklere sahip dört farklı şekil elde ederiz: bir daire, bir elips, bir parabol ve bir hiperbol; ama doğası gereği hiperbolu, doğası gereği birbirine keskin zıt olan çembere ve fark edilemeyecek şekilde gerçekleşen değişim süreciyle bağlantılı olarak oluşan sayısız eğri dizisine bağlarlar.ama doğaları gereği, hiperbolu birbirlerine keskin zıtlık içinde olan daireye ve fark edilemeyecek şekilde gerçekleşen değişim süreciyle bağlantılı olarak oluşan sayısız eğri dizisine bağlarlar.ama doğası gereği hiperbolu, doğası gereği birbirine keskin zıt olan çembere ve fark edilemeyecek şekilde gerçekleşen değişim süreciyle bağlantılı olarak oluşan sayısız eğri dizisine bağlarlar.

Ancak karmaşık organik formların, körlükleri nedeniyle çok basit organik formlarda birbirini izleyen değişimlerin sonucu olduğunu düşünmeyi gülünç bulanlar, neredeyse her gün böyle bir sürecin gerçekleştiğini göremezler. Ağaç, kendisini oluşturan tohumdan ölçülemeyecek kadar farklıdır; burada boyut, yapı, renk ve kimyasal bileşimdeki farklılıklar o kadar büyüktür ki, birine bakıp diğeriyle uyumluluk göstermesi imkansızdır. Ancak birkaç yıl içinde daha basit olan form yavaş yavaş daha karmaşık bir organik yapıya dönüşür ve bu dönüşüm çok yavaş olduğu için herhangi bir değişim anında tohumun tohum olmaktan çıkıp bitkin bir ağaç haline geldiği söylenemez. Yeni doğmuş bir bebeği olan anne küreseldir, çok küçüktür,Yarı saydam yumurtalıklar arasındaki farktan daha büyük bir çeşidi başka nerede bulabilirsiniz? Bir bebek çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu için vücut kısımlarını tarif etmek için bütün bir ansiklopedi yazmak gerekir. Döllendiği bu küçük mesane çok basit bir yapıya sahip olduğu için tek cümle ile anlatmak mümkündür. Ancak birkaç ay içinde bu döllenme kesesi fark edilmeden değişerek bir bebeğin doğmasına neden olur ve en güçlü mikroskopla bile burada meydana gelen kademeli değişimin neden olduğu bir sonraki anın görünür anlarını gözlemlemek imkansızdır. İnsan dahil tüm canlıların belli bir süre içinde basit bir hücrenin gelişmesi sonucu evrimleştiği hipotezinin, okuma yazma bilmeyen veya okuma yazma bilmeyen bir kişiye gülünç görünmesi şaşırtıcı değildir.Ancak her bir varlığın ancak bu şekilde yaratıldığını ve geliştiğini öğrenen fizyolog, bunu çok iyi bilir: Tüm bitki ve hayvanların embriyoları, ilk günlerinde birbirinden ayırt edilemez. Önemli bir fark bulmak neredeyse imkansız. Elbette, eğer bir hücre üzerinde yirmi yıl boyunca bir dizi etkiden sonra, bilinçli olarak olgun bir insan ondan çıkabiliyorsa, o zaman bir hücrenin milyonlarca yıl içinde gelişip insan ırkını başlattığı hipotezinde hiçbir absürtlük olamaz.Tüm bitki ve hayvanların embriyoları en erken yaşta birbirlerinden o kadar ayırt edilemez ki söz konusu embriyonun yosun mu, meşe mi, tek hücreli mi yoksa insan mı olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Elbette, eğer bir hücre üzerinde yirmi yıl süren bir dizi etkiden sonra, ondan bilinçli bir insan çıkabiliyorsa, o zaman bir hücrenin milyonlarca yıl içinde gelişip insan ırkını başlattığı hipotezinde hiçbir saçmalık olamaz.Tüm bitki ve hayvanların embriyoları en erken yaşta birbirlerinden o kadar ayırt edilemez ki söz konusu embriyonun yosun mu, meşe mi, tek hücreli mi yoksa insan mı olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Elbette, eğer bir hücre üzerinde yirmi yıl süren bir dizi etkiden sonra, ondan bilinçli bir insan çıkabiliyorsa, o zaman bir hücrenin milyonlarca yıl içinde gelişip insan ırkını başlattığı hipotezinde hiçbir absürtlük olamaz.Bir hücre üzerinde yirmi yıl süren bir dizi etkiden sonra bilinçli olarak olgun bir insan ondan çıkabiliyorsa, o zaman bir hücrenin milyonlarca yıl içinde gelişip insan ırkını başlattığı hipotezinde saçma olamaz.Bir hücre üzerinde yirmi yıl süren bir dizi etkiden sonra bilinçli olarak olgun bir insan ondan çıkabiliyorsa, o zaman bir hücrenin milyonlarca yıl içinde gelişip insan ırkını başlattığı hipotezinde saçma olamaz.

Pek çok bilim adamının da katıldığı bu sözde “Mucizelere Karşı Yasalar” sırasında, batıl inancın ne kadar inatçı ve gönülsüzce yaşamaya çalıştığına şahit oluyoruz. Önde gelen jeologlarımızdan veya fizyologlarımızdan herhangi birine Tanrı’nın dünyayı yarattığı efsanesine inanıp inanmadıklarını sorarsanız, bu soruyla onunla alay etmeye çalıştığınızı düşünerek sizden rahatsız olacaktır. Ya bu yaratılış mitini tamamen reddediyor ya da tüm bu konuşmaların belirsiz ve doğal olmayan bir anlamı olduğunu düşünüyor. Yine de, bazılarının bilinçsiz olduğunu düşünüyor. Bu müzakerelerden türlerin “bireysel yaratılışı” fikrini doğruluyor ve bu fikri savunmak için tüm gücüyle savaşmaya hazır. Görünüşe göre,Bu türlerin nasıl evrimleştiğine dair başka bir kaynak görmediği için, kendisinin de inkar ettiği bu efsaneden yararlanmaya başlar. Doğada bu teorinin doğruluğunu kanıtlayacak tek bir inandırıcı gerçek bulamaz; Çalışmalarında bu hatalı teoriyi haklı çıkarabilecek ve ayrılmaz bir şekilde bağlantılı soyut doktrinler yoktur. Onu içtenlikle itiraf etmeye zorlarsanız, tüm bunları çocukluğundan beri kendisine aşılanan hikayelerden öğrendiğini ve artık çoğunu gülünç gördüğünü kabul edecektir. Ama ona neden bu saçma yaratılış hikayelerinde söylenenlerin neredeyse tamamını kabul ettiğini, sanki bu son bölümü almış gibi, güvenilir bir kaynaktan almış ve büyük bir gayretle savunmuş gibi,size cevap vermekte güçlük çekecek.

Çeviri: Araz Gündüz

Kategoriler
Bilim
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular

 • archelosauria-4-4

  İnovasyon Mekanizmaları

  Bu yazımızda önemli bir kavram olan tür oluşumu kavramını ve türlerin gelişim biçimlerini tartışacağız. Bu yüzden, bir türün diğerine nasıl dönüştüğünü çok net bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyoruz. Hemen başlayalım....
 • charles-darwin

  Evrim Teorisinin Evrimi – Darwin’den Önce

  Öncelikle evrimsel biyolojiyi incelemek isteyen herkes, bu alanın çok eski bir “tarih” e sahip olduğunu bilmelidir. Bilinen ilk değişken veya evrimsel düşünür, MÖ 610-546’da yaşayan Anaximander’dı. Anaximander, evrim fikrini...
 • Maymundan İnsana ve Ötesine

  Maymundan İnsana ve Ötesine

  Henrik Schonberg, bir sonraki adımın kendimizle uzlaşmak olduğunu iddia ediyor. “Bir erkeğin bir maymuna gülmesi gibi, sen de bir erkeğe gülüyorsun.” İnsanlığı insan olmanın yeni ve daha iyi bir...
 • c2096b2bb2e4434181bb8451afc25a99

  Eşcinsellik ve Evrim

  Homoseksüellik, aynı türden bir bireyin aynı cinsten başka bir kişiye karşı duygusal veya cinsel bir çekim hissetmesi veya bu iki birey arasında cinsel bir etkileşim olması durumudur. Tarih boyunca...