EMDR ile Yeniden Doğun!

Hemen herkes hayatının belli bir bölümünde travmatik olaylarla karşılaşabilir. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde yaşadığımız yas sürecinin, cinsel saldırıya maruz kalmanın, doğal afetlerin, kazaların, bağımlılıkların, cinsel sorunların ve hatta fiziksel görünüşümüzün bile psikolojimizde...
EMDR ile Yeniden Doğun

Hemen herkes hayatının belli bir bölümünde travmatik olaylarla karşılaşabilir. Sevdiklerimizi kaybettiğimizde yaşadığımız yas sürecinin, cinsel saldırıya maruz kalmanın, doğal afetlerin, kazaların, bağımlılıkların, cinsel sorunların ve hatta fiziksel görünüşümüzün bile psikolojimizde yarattığı olumsuz etki yaşamımızı alt üst edecek noktalara varabilir… Ancak EMDR sayesinde hem de çok kısa bir zaman içinde travmalardan kurtulmanız mümkün. Sadece istemeniz ve bir adım atmanız yeterli…

Psikoloji İstanbul’dan Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul, EMDR hakkında sorularımızı yanıtladı:

EMDR tekniği nedir?

cigdemyumbul(1)

Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul

Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul: EMDR çeşitli psikoterapi yaklaşımlarını bünyesinde barındıran (psikodinamik, bilişsel-davranışçı, deneysel, beden-odaklı) kapsamlı ve bütünleyici bir psikoterapi tekniğidir. EMDR’nin yapılandırılmış bir protokolünün olması, tedavinin etkinliğini oldukça arttırmaktadır. EMDR çift taraflı uyarımla travmatik yeniden ve sağlıklı bir biçimde işlenmesini sağlayan bir tekniktir.

Bu teknik özellikle hangi psikojik sorunlarda, kimlere uygulanır?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
EMDR Travma Sonrası Stres Bozukluğunda (TSSB); Fobi, Panik Bozukluk ve Yaygın Kaygı Bozukluğunda; suç mağdurları, polisler, itfaiyeciler ve saha çalışanları gibi saldırıya maruz kalan ve/veya işlerinin doğası gereği yoğun stres altında çalışan kişilerde; yoğun üzüntü ve yas yaşayan kişilerde; cinsel saldırı mağdurlarında; doğal afet veya insan eliyle oluşturulan felaket mağdurlarında; kaza, ameliyat, ya da yanıklara maruz kalan ve buna bağlı olarak duygusal ve fiziksel açıdan rahatsızlık duyan kişilerde; aile, evlilik sorunları ve cinsel sorunlar yaşayan kişilerde; madde ve seks bağımlılığı olan kişilerde; Disosiyatif Bozukluğu olan kişilerde; performans kaygısı yaşayan kişilerde; Akut travmalarda; Somatik/Somatoform bozukluklarda, migren ağrısı, kronik ağrı, kronik egzama, gastrointestinal problemlerde; olumsuz beden imajı yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılır.

EMDR terapisinin uygulama süreçleri hakkında bilgi verir misiniz?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
Bu protokol, travmanın yol açtığı olumsuz duygu, inanç ve beden duyumlarına karşı duyarsızlaştıran ve olumlu bir şekilde yeniden işlenmesini sağlayan 8 adımdan oluşmaktadır. Teknik sırasında göz hareketleriyle, seslerle ya da bedende yapılan küçük dokunuşlarla çift uyarım sağlanır. Bu uyarım sırasında danışan geçmiş anılarına, o anıları tetikleyen bugün yaşadığı olaylara, ve gelecekte yaşamak istediği olumlu deneyimlere gider. Bu süreç boyunca danışan içgörü kazanmak, anılarda değişim yaşamayı, ya da yeni bağlantılar kurmayı deneyimleyebilir.

Peki tedavi sürecinde neler oluyor, yöntem nasıl işliyor? emdr1
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
Çok olumsuz ya da travmatik bir olay yaşandığında, bu olaya bağlı oluşan olumsuz duygular ya da disosiyasyon, bilgi işleme sürecine müdahale etmekte ve bu işlemin yarıda kalmasına sebep olmaktadır.  Böylece travmatik anının, hafızanın diğer kısımlarında tutulan diğer bilgilerle bağlantısı kopmuş olur. Mesela bir tecavüz mağduru, yaşadığı olayın tecavüzcünün suçu olduğu bilir, fakat bu bilgiyle, travma sonrası oluşan kendini suçlama hissi bağlantıya geçemediği için saldırının kendi suçu olduğunu düşünmeye devam eder. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) semptomları olan travmayla ilgili zorlayıcı ve aniden araya giren düşünceler,  duygusal rahatsızlık ve kendiyle ilgili olumsuz inançlar, travmatik anının düzgün bir biçimde işlenememesinden kaynaklanmaktadır. EMDR travmatik anının düzgün bir biçimde işlenmesini sağlar.

Tedavi gören kişi anlattığı anılarda kontrol sahibi mi yoksa neleri anlatıp anlatmayacağına uzman mı karar veriyor?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
Danışan neyi anlatıp neyi anlatmayacağı üzerinde tam bir kontrol sahibidir. Başkasıyla paylaşmak istemediği anıları terapistiyle de paylaşmak zorunda değildir. Ancak bu sürecin işlemesine engel olmaz çünkü EMDR danışanın anıyı kendi içinde de sağlıklı bir biçimde işlemesini sağlayan bir tekniktir. Bu kontrol duygusu danışandaki güven ve rahatlık hislerini pekiştirir.

Tedavi süreci genellikle ne kadar, kaç seans sürüyor?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
Çok kısa sürede etki eden ve hızlı cevaplar alınmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Ancak tedavinin süresi seansta işlenen yaşantının ağırlığına, travmanın karmaşıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla seans sayısı 3 olabileceği gibi 12 seans da olabilir. EMDR kısa süreli bir terapi tekniğidir, bu yüzden çok uzun sürmesi beklenmez.

Bildiğimiz kadarıyla yöntemde acı veren travmatik anların yeniden yaşanması sağlanıyor. Bunun amacı nedir?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
EMDR, işlenme süreci yarıda kalan travmatik anıların sağlıklı bir biçimde işleyerek, bu anıya bağlı ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesini amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bilgi İşleme süreci, travmatik anının zihinde uyumlu bir biçimde saklanmasını sağlamaktadır. Bu sürecin akabinde travmatik deneyim, uygun duygular, hisler ve kişisel inançlarla birlikte kodlanmakta ve kişinin bu anıya atfettiği olumsuz düşünce ve duyguların olumlu bir şekilde kodlanması sağlanmaktadır.

Bu yöntemin tedavi gören kişilar üzerinde “yan etki” denebilecek etkileri var mı?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
EMDR yan etki denilebilecek etkilere sahip değildir. Ancak seanslar arasında anının işlenmesi devam ettiği için kişi bu anıya bağlı olarak flashbackler (anıları tekrar deneyimliyormuş gibi hissetmek) yaşayabilir, rahatsız edici duygular, düşünceler ve tepkiler verebilir, anıyla ilgili rüyalar görebilir. Fakat bunların hepsini danışanın iyileşme sürecinin bir parçasıdır ve sağlıklı işleme sürecinin devam ettiğinin bir göstergesidir. Danışanların bunların farkına varıp sonraki seansta terapistiyle paylaşması önemlidir. Seanslar ilerleyip anı sağlıklı bir şekilde işlendiğinde bu tepkiler ortadan kalkmaktadır.

EMDR yöntemi ile tedavide nelere dikkat etmek gerekiyor? emdr
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
EMDR’ın her iki kur eğitimini almış ve süpervizyon sürecinden geçmiş bir uzman psikolog ya da psikiyatristle çalışılması gerekir.
EMDR bir çok danışan için uygun olmakla birlikte bazı kişilerle çalışılırken özen gösterilmesi ve bu konuda deneyimli bir terapistle çalışılması gerekir. Pek çok durum için hazırlanmış özel protokoller vardır ve özellikle bazı durumlarda (örn.dissosiyatif bozukluğu olan kişilerde ) bu protokollere hakim ve deneyimli terapistlerle çalışılması gerekir.

Hamilelerde çalışılırken özellikle dikkat edilmesi önerilmektedir.

Adli bir süreç içinde bulunan ve tanıklık etmesi gereken kişilerde, kişiyi travmatik anıdan uzaklaştırdığından, bu nedenle de süreci etkileyebileceğinden tavsiye edilmemektedir.

Tedavi sonrasında hastanın ruh halinde ne gibi değişimler oluyor?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
EMDR seanslarından sonra danışanlar genellikle çalışılan anıya bağlı duygusal rahatsızlığın ortadan kalktığını ya da büyük bir ölçüde azaldığını ve önemli bir ölçüde içgörü kazandıklarını belirtmektedirler. Edinilen bu duygusal ve bilişsel değişiklikler, danışanların, davranışlarında ve kişisel yaşamlarında olumlu değişimlere yol açmaktadır.

Bu tekniğin nasıl ortaya çıktığından da kısaca bahseder misiniz?
Uzman Psikolog Çiğdem Yumbul:
Psikolog Francine Shapiro doktora teziyle uğraştığı sırada, istemli göz hareketleriyle birlikte rahatsız edici düşünceleri düşündüğünde, bu düşüncelerin yarattığı olumsuz hislerin azaldığını gördü. Bu keşfinin etkinliğini araştırmak adına Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Vietnam gazileriyle, tecavüz ve cinsel istismar mağdurlarıyla araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar sonucunda göz hareketleriyle duyarsızlaştırmanın (EMD) travmatik yaşantıların olumsuz etkilerini anlamlı derecede azalttığını görmüştür.

Araştırmalarına devam eden Shapiro, EMD’yi uyguladığı danışanların ve EMD’yi uygulayan diğer klinisyenlerin verdiği geribildirimler çerçevesinde, terapi sonrası hastalarda travmatik yaşantıyla ilgili oluşan içgörü ve bilişsel değişiklikleri de ekleyerek, EMD tekniğini geliştirerek bugün kullanılan şeklini vermiştir (EMDR).

Kategoriler
SağlıkUzmanla Söyleşi
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular