E.E. Bertels, J.V. Stalin ve Diğerleri

Nizami Gencavi’nin SSCB’deki araştırmasının tarihinden: yıldönümünde – E.E. Bertels, J.V. Stalin ve Diğerleri… Alexander Otarovich Tamazshvili, St. Petersburg’daki Rusya Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nde çalıştı. Azerbaycan’ın milli kimliğinin bir özelliği olarak...
Nizami Gencavi

Nizami Gencavi’nin SSCB’deki araştırmasının tarihinden: yıldönümünde – E.E. Bertels, J.V. Stalin ve Diğerleri…

Alexander Otarovich Tamazshvili, St. Petersburg’daki Rusya Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nde çalıştı. Azerbaycan’ın milli kimliğinin bir özelliği olarak Nizami’nin siyasallaşması ve SSCB’deki 800. yıldönümü üzerine iki ciddi makalenin yazarıdır. Bu makalelerden biri “Nizami Gencevi’nin SSCB’deki araştırmasının tarihinden: yıldönümünde – E.E. Bertels, J.V. Stalin ve diğerleri. ” Aşağıdaki, bu makalenin İngilizce tercümesidir.

1940 sonbaharında Sovyetler Birliği’nde yapılacak en önemli ve dikkat çekici kültürel ve sosyo-politik etkinliklerden biri, düşünür ve şair Nizami Gencevi’nin 800. yıldönümü idi. Ancak savaş nedeniyle kayıt, 1947 sonbaharına kadar altı yıl ertelendi.

Pek çok bilim adamının (oryantalist, yazar ve politikacı) yer aldığı bu uzun jübile kampanyası (1937’den 1947’ye kadar) iyi sonuçlar verdi. Kampanyanın aktif bir katılımcısı olan E.E. 1930’ların ve 1940’ların kavşak noktasında Bertels, “Nizami’nin saf bilimsel araştırması ancak bizim zamanımızda yapılabilir.” Dedi.

Kendisi, “yirmi yıl öncesine kadar, Nizami ile ilgili tüm Rus dili literatürünün esas olarak az sayıda bibliyografik makaleye dayandığı sonucuna vardı. Azerbaycanlı büyük düşünür ve şairin 800. yıldönümünün ülkemizin her köşesinde kutlanması bu durumu kökten değiştirmiştir.

Yerel akademik araştırmamız için bu kampanyanın temel ve devrim niteliğindeki sonucu, Nizami’nin Doğu Çalışmaları dünyasında (ve daha önce Sovyetler Birliği’nde) Fars edebiyatının bir temsilcisi olarak görülmesine rağmen, Nizami’nin Azerbaycan şairini ve eserlerini Azerbaycan edebiyatının başarıları olarak görmeye başlamasıydı.

Sovyet Nizami çalışmalarının politik içeriğinden E.E. Bertels’in biyografi yazarları da dahil olmak üzere akademik araştırmalarla uğraşan yerel tarihçiler bir kenara atıldı. Dahası, Nizami’nin uyruğu ve eserleri meselesi, bilimsel konulara ek olarak net bir siyasi yönü de vardı; ve bu soruya bilimsel olarak sağlam bir cevap, Azerbaycan SSC’nin kuruluşuna dayanan önemli bir siyasi içerik anlamına gelir. (Elbette, yeni ve egemen bir devletin tarihinde böylesine büyük bir kişiliğe sahip olması bir onur ve gururdur). Dolayısıyla Nizami’nin 800. yıl kampanyasının başından sonuna kadar bilim ve siyaset el ele yürüdü, birbirini destekledi ve yol gösterdi; ancak siyaset daha önemli bir rol oynamış görünüyor. Bu, bir dizi nesnel ve öznel nedenden kaynaklanıyordu.

Nizami, açıkça etkili olan akademik araştırma için bir jübile hak etti. Bunun için bir başkan vardı – 1934’te klasik Pers şairi Firdovsi’nin 1000. yıldönümü SSCB’de kutlandı. Ancak yıl dönümünü Nizami’ye aynı değerlerle sunarak kutlamak nesnel olarak uygun olmayacaktır.

1930’ların ikinci yarısı, ulusal edebiyat yıldönümleri dönemi oldu. 1937’de Shota Rustaveli’nin “Kaplan Derisindeki Güreşçi” şiirinin 750. yıl dönümü, 1938’de “İgor’un Yürüyüşü Masalı” nın 750. yıldönümü, 1939’da Ermeni destanı “Sasunlu Davut” un 1000. yıldönümü kutlandı.

Bu yıldönümleri Azerbaycan SSC’de de kutlandı. Azerbaycan hem kronolojik hem de kültürel açıdan benzer bir yıldönümünü sunmasaydı, Azerbaycanlıların geri kalmışlığına ve İranlılara, Gürcülere ve Ermenilere kıyasla milli kültürlerine ilişkin tarihsel olarak resmileştirilmiş inançları lehine bir argüman olurdu. Bu, Nizami’ye ve yıldönümü kampanyası sırasındaki eserlerine yapılan atıflar ve 12. yüzyılda Azerbaycan’ın gelişme düzeyi konusundaki anlaşmazlıklar ile doğrulandı.

O dönemde “Bakü İşçileri” gazetesinde yayınlanan “Stalin Yoldaş” başlıklı bir makalede, “Nizami’nin 800. doğum yıldönümünü kutlamak halkımızın kültürel yaratım alanında büyük bir başarısıdır” deniyordu.

Orta Çağ Azerbaycan şairinin çalkantılı yıldönümü, Güney Kafkasya’da Sovyet hükümeti ve mevcut durumda Tüm Birlik Komünist (Bolşevik) Partisi tarafından izlenen uluslararası ilişkilerin uyumlaştırılması politikasının çıkarları açısından da hayati öneme sahipti.

O yıllarda Azerbaycan Komünist Partisi (Komünist (Bolşevik) Partisi Merkez Komitesi) Merkez Komitesi’nin ilk sekreteri M. Bagirov çok güçlü İran karşıtı duygulara sahipti ve hiç şüphesiz vatansever bir adamdı … Azerbaycan SSC Komünist Partisi 14. Kongresi tarafından Bagirov’un konuşmasına dayanarak alınan karar, “Arapça, Farsça ve Osmanlıca sözcüklerden arındırılmış Azerbaycan dilinin öğretiminde önemli gelişmeler” çağrısında bulundu.

Bagirov, Kafkasya ve Güney Kafkasya halklarının tarih ve kültür çalışmalarını yakından izlemeye çalıştı ve hatalı ve ideolojik olarak hatalı inançlara dayandığını düşündüğü durumlara karşı aktif bir şekilde mücadele etti. Elbette böyle bir durum, Nizami’nin bir Pers şairi olduğunun ifadesiydi. Bagirov’un çabalarının bir sonucu olarak Nizami’nin jübilesi çok başarılı oldu.

Azerbaycan için edebi jübile meselesi ortaya çıktığında Bagirov’un zor durumda olduğu kabul edilmelidir. 1930’larda gündeme getirilen Nizami meselesi sadece bir Cumhuriyet meselesi ya da bir Cumhuriyet meselesi değildi. Buna karar vermek Azerbaycan yönetiminin yetki dışındaydı. Nizami’nin milliyetini yeniden değerlendirme girişimleri ve Azerbaycan’ın çıkarlarına yönelik çalışmalar resmi Moskova tarafından milliyetçi eğilimlerin bir göstergesi olarak görülebilir – Azerbaycan halkının geçmişini “daha da iyileştirmek”, Cumhuriyet imajını güçlendirmek için bir girişim. SSCB’nin siyasi liderliğinin milliyetçiliğe ve milliyetçiliğin işaretlerine karşı ne kadar kararlı ve şiddetli bir şekilde savaştığı iyi biliniyordu.

Akademisyenlerden, özellikle de Sovyet edebi Oryantalizmine eğilim yaratan Leningrad alimlerinden protestolar bekleniyordu. Yine de oldu; Nizami’nin bir Azerbaycan şairi olarak “transferi” çok düşünülmüş, hızlı, ısrarcı, düzgün ve hepsinden önemlisi zarif bir şekilde gerçekleştirildi. Ama her şey bir skandalla başladı.

1938’de Azerbaycan Sanatının On Yılı’nın Moskova’da yapılması planlandı. Cumhuriyet bu amaçla Rusça “Azerbaycan Şiiri Antolojisi” hazırlama kararı aldı. Nizami’nin şiiri, “En büyük sanatçılar – Azerbaycan şiirinin yaratıcıları” nı sunan antolojinin ilk versiyonunda yer almadı. Mayıs 1937’den bahsediyoruz.

Ancak 1 Ağustos’ta basın, antolojiye şiir çevirisi için iki yıllık çalışmanın tamamlandığını ve Rus okuyucunun Nizami’nin anıtsal şiiriyle tanışabileceğini bildirdi. Bakü İşçileri gazetesi, “Bir noktada halkın düşmanlarının kirli elleri Anthology’yi işgal etti … Daha zayıf ve daha kusurlu bir Anthology için ellerinden gelen her şeyi yaptılar” dedi.

Ancak Nizami’nin şiirini Anthology’ye dahil etme kararının tamamen siyasi olduğunu iddia edecek yeterli kanıt yoktur. Bu kararın argümanı, Sovyet oryantalisti Yu.N. Marr’ın Nizami hakkındaki görüşü olabilirdi. Marr, eserlerinden birinde Rustaveli, Khagani, Nizami ve dönemlerini incelemeye başladığında, “dönemin ve yazarların utanç içinde olduğuna” hemen ikna olduğunu belirtiyor. 1929’da Marr, Nizami’nin Kafkasya’ya, özellikle de İran geleneğini yakın zamana kadar edebiyatında tutan ve Gence şairine İran’dan daha fazla saygı duyulan bir etnik grup olan Azerbaycan’a özgü olduğunu iddia etti.

Elbette, Marr’ın “Azerbaycan için benzersizliği”, “Azerbaycanlı” ile eş tutulamaz, ancak iki yıl önce 1937’nin ortalarında ölen Maar, Nizami’nin kendisinin bir Azerbaycan şairi olduğu görüşünü destekleyen tek Sovyet oryantalistiydi. Özellikle Nizami hakkında konuşan Yuri Marr olduğu için başarının tamamen onların lehine olduğu unutulmamalıdır. Ülkenin siyasi liderliğinin gözünde, akademik referansları kısmen babası N.Ya. Marr’ın itibarı ile ilgisi vardı. O yıllarda N.Ya. Marr’ın adı hem Sovyet akademik araştırmalarında hem de Parti çevrelerinde iyi biliniyordu. Babanın şöhretinin ışığı oğlunun üzerine düştü.

N.Ya. Marr’ın adını Nizami’nin Azerbaycan’daki araştırmasına bağlamakta hiçbir zorluk yoktu; “Nizami’nin bilimsel anlayışının incelenmesinde özel bir hak Azerbaycanlı bilim adamları, akademisyen N.Ya’ya aittir. Marr, Profesör Yu.N. Marr ve diğerlerine aittir. Azerbaycan şairinin imajını bozan Burjuva Şarkiyatı Araştırmalarını değerlendirme hakkını ellerinde tuttular … ”(M. Rafili,“ Nizami Gencavi ve eserleri ”, Bakü, 1947).

Nizami’nin Azerbaycanlı bir şair olduğunu doğrudan ifade etmediği için Marra’nın referansı daha politik nedenlerle geldi.

SSCB İlimler Akademisi Azerbaycan Şubesi Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Azerbaycan edebiyatının büyük bir klasiği olarak kendinden emin bir şekilde tanınan Nizami Gencevi’nin eserlerini incelemek ve hazırlamak için 1937’den beri çalışıyor.

Nizami, 1937’nin ikinci yarısında Azerbaycan’da yayınlanan materyallerde bahsedildiğinde, adı ve eserleri genellikle Shota Rustaveli’nin adı ve eserleriyle yakından bağlantılıydı. Azerbaycanlı yazarın Bakü Belediye Meclisi Çalışma Temsilcileri’nin “Kaplan derisinde güreşçi” şiirinin 750. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören toplantısında yaptığı konuşma buna güzel bir örnektir; “Yoldaş Mirza İbrahimov, Rustaveli döneminde yaşadı ve yarattı, Shota’nın yücelttiği aynı yüksek idealler ve özlemler için savaştı ve Azerbaycan edebiyatının klasiklerini – Nizami ve Khagani – sadece Stalin’in zamanında anlaşılan hatırladı.” (“Bakü işçisi”, 31.12.1937, №304).

Burada Rustaveli’nin adı Nizami’nin eserlerinin ve fikirlerinin Stalin döneminin fikirleriyle uyumu ve dolayısıyla Stalin’in bazı kişisel düşüncelerinin uyumu hakkında daha temel bir fikir vermeye yardımcı oldu. Azerbaycan’ın Nizami konusundaki kararı açısından Moskova’nın desteği son derece önemliydi.

1938’den sonraki yıl, Nizami’nin SSCB’deki “kayıtsızlığının” kesin olarak sona erdiği yıl oldu. Azerbaycan Sanatı On Yılı, 5-15 Nisan 1938’de Moskova’da başarıyla gerçekleştirildi. Azerneshr Bakü’de, Nizami Gencavi’nin Azerbaycan Şiiri Antolojisi’nin Konstantin Simonov tarafından çevrilen 700 anısını yayınladı. Antolojinin editörü sadece bir kişiydi – V. Lugovskiy. Diğer iki kişinin – Samad Vurgun ve Sh. Shamilov – 1937’de çalışamadıkları için işten çıkarıldıkları sonucuna varmak mantıklıdır, ancak bunun tek neden olmadığı varsayılmaktadır. Bazı kaynaklara göre Anthology’nin ikinci bir editörü de vardı; Mirza İbrahimov, Azerbaycan SSR Halk Komitesi (Bakanlık) bünyesindeki Sanat İşleri Dairesi Başkanı. Ancak adı kitapta yer almadı. Yüksek rütbeli memurların isimlerinin Anthology’nin editörler listesine dahil edilmemesinin nedeni, muhtemelen davanın Azerbaycan ve Rusya’nın yaratıcı entelijansiyasının inisiyatifinin ve çalışmasının sonucu olarak değerlendirilmesinden kaynaklanıyordu. Ayrıca, Azerbaycanlı olmayan şairlerin (sadece yüzeysel olarak) yaptıkları çalışmaları Nizami’ye milliyetçi bir yaklaşım olarak değerlendirmek daha zordu. Antolojinin anonim önsözünde “Nizami, 12. yüzyıl Azerbaycan şairleri arasında çok değerlidir” yazıyordu, ancak bu iddia desteklenmedi.

Bu antolojinin yayınlanması, Nizami’nin durumuna karar vermek için kurnaz bir taktik hareketti. Kuşkusuz bu kitap SSCB hükümetinin üyelerine ve Azerbaycan Sanatının On Yılı’na büyük ilgi gösteren AK (b) P liderliğine sunuldu. Bunların arasında Stalin de vardı.

“Azerbaycan Şiir Antolojisi” nin içeriğindeki herhangi bir nokta (örneğin Nizami’nin uyruğu iddiası) protestolara ve siyasallaştırılmış eleştirilere neden olursa, hatalı kitabın basılmasının suçu Azerbaycan SSCB liderliğinde kalacaktır; ancak Nizami hakkındaki görüşlerinin kitaba yansıdığına dair bir kanıt yoktu … Ancak antolojinin içeriğine dair hiçbir soru veya itiraz olmadığı ortaya çıktı.

Her halükarda, “Azerbaycan Şiir Antolojisi” nin ilk baskısının garip bir kaderi vardı. Edebiyatçıların ve bilim adamlarının Antolojiden neredeyse habersiz olması imkansızdı; ama nedense insanlar bunun hakkında pek konuşmadı. Kitabın önsözünde yer alan “Nizami Gencevi” başlıklı kısa bir denemeden, Rustam Aliyev’in “Nizami: Kısa Bir Bibliyografik Referans” (Bakü, 1982) adlı eserinde bahsedilmemiştir.

On yılın ilk gününde, Pravda gazetesi “Azerbaycan halkının sanatı” başlıklı bir manşet yayınladı. Makalede şöyle deniyordu: “Feodal kanunsuzluk döneminde bile Azerbaycan halkı en büyük sanatçılara hayat verdi. Bağdatlı Nizami, Khagani ve Fuzuli’nin isimleri, Pers şairleri Sadi ve Hafız ile aynı seviyededir. Nizami, Khagani ve Fuzuli halklarının ateşli vatanseverleriydi ve yabancılara sadece baskı altında hizmet ediyorlardı.

Nizami’yi Azerbaycan’a “iade etmek” için yazının anlamını abartmak çok zor. Bu, resmi Moskova’nın Azerbaycan SSC’nin Nizami kararına katıldığını kanıtladı.

Ertesi gün, 6 Nisan 1938’de “Bakü İşçisi” Pravda’nın makalesini yeniden yayınladı (böylece cumhuriyet için anlamını güçlendirdi). Artık resmi Bakü, inisiyatifi her zaman Moskova’ya taşıdığını gösterecek ve Nizami’nin 800. yıldönümü Moskova’da başlayacak.

18 Nisan 1938’de Pravda “Azerbaycan Sanatının Zaferi” ile yola çıktı. “Ama tüm yasaklara ve zulümlere rağmen, haksızlığa karşı Azerbaycan’ın kahraman halkı, isyankâr, cesur ve öfkeli ruhunu ifade edenleri yetiştirmiştir. Feodal kanunsuzluk döneminde Azerbaycan halkı Nizami, Kağani, Fuzuli gibi büyük sanatçılara hayat vermiştir. Halklarının ateşli vatanseverleri, ülkelerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşanlardı. ” Pravda, Nizami’yi burada daha iyi tarif etti. Görünüşe göre şair artık yabancılara hizmet etmiyor.

Bu malzemenin hazırlanmasına Azerbaycan tarafının Moskova’daki Art Decade’de Azerbaycan delegasyonu üyeleri Bagirov ve Ibrahimov liderliğinde katılmış olması muhtemeldir. Bu makalelerin farklı durumlarda yayınlanmasını yalnızca Bagirov koordine edebilirdi.

Ancak, kimin yazdığına bakılmaksızın, AK (b) P Merkez Komitesi’nin resmi pozisyonunu yansıtıyordu; Pravda’nın yazılarının anlamı buydu. Sadece seçilmiş birkaç Oryantalist bu görüşleri çürütebilirdi, ama onlar bunu yapmadı, çünkü Nizami’nin davası Pravda yayınlanmadan önce bile oldukça tartışmalıydı. Burada Yu.N.Marr ve A.N. Boldyrev’in yorumlarına başvurabiliriz.

1940’ların sonlarında Bertels, “1938’de, tüm büyük Fars literatürünü kanıtsız olarak İran’a atfetmenin sadece yanlış olmadığını, en büyük hatanın bu olduğunu anladım. Farsça, tamamen farklı bir sistemin ana dili olan birçok halk tarafından kullanılmıştır. Bertels’in 1935-1936’da Pers şairi olarak gördüğü Nizami hakkındaki geçmiş görüşlerini gözden geçirmesinin nedeni, Pravda’nın yayını olabilir.

Bilimsel literatürde bir görüş var: “E.E. Bertels, Nizami’nin Azerbaycan şairi olduğunu herkesten önce ilan etti. Ancak konuyla ilgili daha derin bir araştırma, Nizami’nin Azerbaycanlı bir şair olduğu sonucunun Azerbaycanlı alimler, yazarlar ve politikacılar tarafından (Rus meslektaşlarının görüşlerine fazla ilgi duymadan) desteklendiğini göstermektedir. Bertels’ten önce geldiler.

9 Mayıs 1938’de yine V. Lugovsky ve Samad Vurgun’un editörlüğünde Moskova Devlet Kurgu Yayınevi’ne yeni bir “Azerbaycan Şiir Antolojisi” sunuldu. Antolojinin, yazarları Azerbaycan edebiyat eleştirmenleri ve akademisyenleri H. Araslı, M. Arif ve M. Rafili olan “Azerbaycan halkının şiiri” başlıklı bir önsöz vardı. Anlaşılan bu, Moskova’da Azerbaycan Sanatının On Yılı’ndan önce tartışılmıştı – “Antolojinin toplu yayını Moskova’da yapılıyor” (“Bakü İşçisi”, 23 Mart 1938,) 67). (İlginç bir gerçek şu ki, Mikail Rafili 1937’de Azerbaycan Yazarlar Birliği’nden ihraç edildi. Sınır dışı edilmesinin nedenlerinden biri de Kırımlı bir yazarı Azerbaycanlı olarak göstermesiydi).

Nizami’nin milliyeti incelemesinin başlatıcısı hem iyi hem de kötü şansa hazırdı.

Biri Bakü’de diğeri Moskova’da yayınlanan iki “Azerbaycan şiir antolojisinin” metinsel benzerliği, yazar grubunun aynı veya hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir. Ancak, antolojinin Moskova versiyonu bir yıl iki gün önce – 7 Mayıs 1937 – imzalandı ve nedeni bilinmiyor.

Nizami’nin 800. yıldönümü kampanyasının başlatıcısı, uzun süre Leningrad ve Moskova bilim çevrelerinin şairin doğru bir yorumunu yapmasını bekledi.

Çeviri: Misir Məmmədli

Kategoriler
Kültür&Sanat
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular

 • André-Gide

  André Gide: SSCB’den Dönüş – I

  Tanınmış bir Fransız yazar olan Nobel ödüllü Andre Gide, 1936’da bazı Avrupalı ​​yazar ve aydınlarla birlikte SSCB’ye gitti. Ateşli bir komünist olarak bilinen Andre Gide’in SSCB’ye davet edilmesi tesadüf...
 • André-Gide

  André Gide: SSCB’den Dönüş – III

  Nobel ödüllü bir Fransız yazar olan Andre Gide, 1936’da bazı Avrupalı ​​yazar ve entelektüellerle birlikte SSCB’ye gitti. Ateşli bir komünist olarak bilinen Andre Gide’in SSCB’ye davet edilmesi tesadüf değildi....
 • Molotof-Ribbentrop Paktı

  Molotof-Ribbentrop Paktı

  1939 yazında uluslararası ilişkiler barut kokuyordu. Hitler Almanyası, Danzig şehri (Lehçe: Gdansk) ve Doğu Prusya bölgesi (şimdi çoğunlukla Kaliningrad Oblastı, Polonya ve Litvanya’nın bir parçası) ile birleşmek için Polonya’ya...
 • 1597412045346_pKVuSK7M

  Arabulucu İşgalciyi Silahlandırmalı mı?

  Ermenistan uzun yıllar Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal altında tutmakta ve destekçilerinin askeri ve siyasi desteği altında kalmaktadır. Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasının AGİT ilkelerine dayalı olarak Barışçı çözümü için kurulan...