Araz Azerbaycan’dır. Azerbaycan İran değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Araz ile ilgili yaptığı açıklamaya İran’ın tepkisinin başlıca nedenleri: 1. Ortadoğu’da tüm Ortadoğu Türklerini birleştirecek ve koruyacak merkezi bir güç ve devlet var. O devlet...
Yasəmən Qaraqoyunlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Araz ile ilgili yaptığı açıklamaya İran’ın tepkisinin başlıca nedenleri:

1. Ortadoğu’da tüm Ortadoğu Türklerini birleştirecek ve koruyacak merkezi bir güç ve devlet var. O devlet Türkiye’dir. Ortadoğu Türkleri Türkiye çapında örgütlenme aşamasına girmişlerdir. Türkiye + Azerbaycan konfederasyonu bu organizasyona ivme kazandıracak.

2. Ortak bir Türk stratejisi ve platformu oluşturulmaktadır. Selçuklu ideolojisi ve görüşleri canlanıyor. Türk Konseyi, Selçuklu geleneklerini ve devlet geleneklerini hızla tüm Türkiye coğrafyalarına yaymalıdır.

3. Türkiye + Azerbaycan birliği etrafında örgütlenen ve 6 devlet + bir millet şeklinde birleşen Ortadoğu Türkleri, Çin’den Adriyatik Denizi’ne geniş bir bölgeyi değiştirecek bir güç haline geliyor. Ortak bir Türk stratejisi oluşturuluyor.

4. Türkler, Türk coğrafyasında Türk dili, milleti ve kültürüyle, Asya, Afrika, Beyaz Deniz ve Arap Yarımadası’ndaki büyük İslam dini ve kültürü ile ve tüm dünyada mazlumların haklarını koruma misyonuyla küresel bir güç olma potansiyeline sahiptir.

5. Türklerin büyük bir devlet, hukuk, ordu, hiyerarşi, sosyal örgütlenme, aile, birey, adalet, din örgütleme kültürü ve yeteneği vardır. 14 imparatorluk ve 30’dan fazla eyalet kurdular ve doğu ile batıyı yönettiler. Son bin yılda Türkler üç kıtaya yayıldılar, ancak yayıldıkları coğrafyayı hiçbir zaman istismar etmediler, etnik ve dilsel olarak ayrım yapmadı ve adaleti sağladılar. Farklı halkları, kültürleri, dinleri ve coğrafyaları var. Hiçbir zaman Tanrı’nın ve Dünya’nın düzenini ihlal etmediler, ancak Dünya’ya düzen getirdiler. Batı-Roma, İngiliz + Fransız ve Rus yayılımını ve emperyalizmi, Türkiye’nin yayılması amacı, yayıldıkları coğrafyalarda bıraktıkları miras, yıkım, kültür ve sanata etkisi ile karşılaştırırsanız, bunu açıkça görebilirsiniz.

6. Coğrafi ve kültürel güçleri, tarihi ve stratejik derinlikleri nedeniyle Türkler, Avrasya’nın küresel bir gücü olma potansiyeline sahiptir ve tarihsel, uluslararası süreç ona doğru ilerlemektedir.

7. Perslerin İran dediği devlette Persler (aslında Turan coğrafyasında) bir azınlıktır. Türkler, İran’ın tüm vilayetlerine, köylerine ve şehirlerine yayılmışlardır (okuyun. Turan) ve çoğunluktadır. Bu bölgedeki Türklerin devlet ve kültür tarihi 7.000 yaşındadır. Burada tarihi 1500 yıldan az olan sadece 3 Pers devleti (Ahameniş, Sasani, Pehlevi) vardı.

8. İran denilen bu coğrafyada, Sasani devletinin 7. yüzyılda Arap İslam Halifeliği tarafından yenilmesinden sonra, yaklaşık 1000 yıl boyunca (VII-XX yüzyılların başına kadar. 1925’e kadar) bir Pers devleti olmadı. Pers tarih yazımında VII-XX yüzyılların başına kadar olan döneme Kırılma Tarihi, Karanlık Çağ denir.

9. Persler, iç ulusal dinamikleriyle değil, Ghajar devletini deviren İngilizlerin desteğiyle 1925’te iktidara getirildi. Persli tarihçi Nasir Purpirar’a göre Persler, Medler’de bir ulus devlet haline gelmemişlerdi ve darbeyi sahneleyen ve onları Medyanın tahtına oturtan güç, Babil esaretindeki Yahudi gücü idi.

10. Fars tarihi, Batı’da oluşan Hint-Avrupa kavramı ve 7. ve 10. yüzyıllarda yaygınlaşan Shu’biyya örgütleri aracılığıyla yalanlar ve abartılarla doludur. Nasir Purpirar bu yalanları ortaya çıkarır ve M.Ö. 7. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar olan dönemin Ortadoğu tarihinde karanlık bir dönem olduğunu yazmaktadır. Persler Medyada bir darbeyle iktidarı ele geçirdikten sonra Ortadoğu’nun tüm eski kültürlerini yok ettiler, yok ettiler ve yok ettiler. Persler bir kültür kurucusu değil, kültürel bir yıkıcıdır. Medyada, Partlarda ve Ghajar eyaletinde, darbelerle iktidarı ele geçirdiler ve devlet, coğrafya, kültür ve tarih üzerinde Farsça bir iz bırakmak için kendilerinden önceki kültürleri hemen yok etmeye başladılar. Ali Şeriati’nin “Kendine Dönüş” ve Nasir Purpirar’ın “12 Asırlık Sessizliği” Perslerin nasıl ırkçı ve yıkıcı bir ulus haline geldiklerini ve kültürleri nasıl yok ettiklerini açıkça anlatıyor. Ali Şeriati otobiyografisinde, 500 yıllık Türk Sak Partian devletinin sarayında darbe yaptığımızda ve Sasani devletini kurduğumuzda, Sasani devletinin köklerini eski tarihe atma ve devlete tarihi meşruiyet verme ihtiyacı hissettiğimizi yazıyor. Büyük Firdovsi bile Shahnameh’inde Part kültürü hakkında yazmak için herhangi bir temel bulamadı ve 500 yıllık bir imparatorluktan yalnızca 4,5 mısra yazmak zorunda kaldı. Ali Şeriati, Sasani devletinin köklerini Ahamenişlere, Pehlevi devletinin köklerini Sasanilere bağlayabilmek için bölgede binlerce yıllık yerel kültürleri yok ettiğimizi ve böylelikle tarihimizdeki çatlakları kapatıp onardığımızı yazıyor.

11. Fars kültürü, Türklere, Araplara ve İslam’a karşı bir kültürdür. Ortadoğu’da Persler tarih boyunca hem Türk hem de Arap egemenliğine karşı savaşmışlardır. Sasanlı’nın devrilmesinden sonra 200 yıl Araplarla savaştılar ve İslam’ı böldüler. Ali Shariati yazıyor. Sasanlı’nın düşüşünden sonra 200 yıl Arap Halifeliğiyle savaştık ve askeri-politik mücadeleyi kazanamayınca Şu’biyya ve İhvanussafa teşkilatlarını kurarak Araplardan İslam’ı almaya karar verdik ve Salman Farsi’nin yardımıyla Şiiyi bir Pers hareketine dönüştürdük. Hazreti Hüseyin ve Yazdigar’ın kızı Şahrabanu’nun oğlu Zeynalabdin’in katılımıyla İran İslami şecere ve imamlık enstitüsü kurduk. Arapları İslam’da böldük ve Araplardan İslam’ı aldık. Ali Shariati yazıyor. Şii-Ari ruhu ile Sami ruhu çatışır.

12. İngilizlerin asıl amacı Turan’daki Türk Gacarlarını devirip yerine Persler koymak ve yeni bir İran inşa etmekti. , Amerikan egemenliğini sağlayan oyuncak bir vasal rolünü üstlendi. Persler de Ermeniler gibi Hint-Avrupa ırkçılığının temsilcisidir ve bölgemizde Avrupa ve Rus emperyalizminin devamı ve uzantısıdır.

13. Bugün İran’ın İran devleti, etnik, dilsel ve kültürel olarak sadece Tacikistan ve Afganistan’ın küçük bir bölümünde ve dini olarak sadece İslam coğrafyasının Şii kesiminde genişleme kapasitesine sahiptir. Bugün İran, Batı emperyalizmi tarafından sömürülen İslam dünyasında birlik yerine bölünme çabası içindedir, Türkler ve Araplarla etnik ve dinsel çatışmalarla mücadele etmekte, stratejik ve ideolojik olarak İslam dünyasına sağlıklı bir şekilde girmekten mahrumdur.

14. Perslerin, İran dedikleri büyük Turan bölgesinde Türkler arasında kaybolmamak ve güçlerini korumak için Ermenistan’ın desteğine ihtiyaçları vardır. Ermeniler ve Persler aynı Hint-Avrupa ırkının, akrabalarının ve en önemlisi aynı misyonun temsilcileridir. Batı Perslere ve Ermenilere Türk coğrafyasını, kültürünü, dilini ve milletini bölme, bölme, soykırım ve asimile etme misyonu verdi. Türkler, Turan coğrafyasında her zaman Persler ve Ermenilerle ilgilenecek ve küresel bir güç olmayı düşünecek zamanları olmayacak. Bu Batı projesi, İngiliz-Rus zihni.

15. Ermenistan’ı yenilgiye uğratmak aynı zamanda İran-İran’ı yenmek demektir. Persler, Persler ve Ermeniler olmak üzere iki tampon güç olduğu sürece neler olacağını düşünmemiz gerekiyor.

16. Karabağ savaşı, İran’ın fiilen iki kısma ayrıldığını bir kez daha gösterdi. Persler Ermenistan’ı, Türkler de Azerbaycan’ı destekledi. İran etnik, dilsel ve kültürel açıdan çatlak bir devlet ve bu çatlaklar büyüyor. Erdoğan’ın Araz şiirini okuması da İran devletinin bu uçurumdan derin endişe duyduğunu gösteriyor. Araz Nehri’nin İran veya İran’la ilgisi yok. Araz Azerbaycan’dır. Azerbaycan İran değil. İran denilen büyük Turan Coğrafyasına dağılmış Türkler, Türkiye ve Kuzey Azerbaycan’ın devlet ve iktidarı ile ilgili güçlerdir, Pers devletiyle değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev’in bu büyük Türk gücü üzerinde büyük etkisi, manevi, manevi ve siyasi gücü var.

Yasəmən Qaraqoyunlu

Kategoriler
Köşe Yazıları
Henüz Yorum Yok

Cevap bırakın

*

*

Benzer Konular

 • iran devrimi 02

  İran: Devrimden Önce

  İran’daki İslam Devrimi’nin üzerinden 40 yıl geçti. Bunun dünyada yaşanan süreçler üzerinde çok önemli bir etkisi olan bir olay olduğu kesin. İran ulusal güçleri tarafından desteklenen Muhammed Musaddık hükümeti,...
 • Ruhani ve Erdoğan

  Ruhani: “Erdoğan’ın Şiiri İran’a Yönelik Değil”

  “Erdoğan’ın toprak bütünlüğüne veya İran halkına hakaret etme niyetinde olma ihtimalini düşük görüyorum.” İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani’den açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile yaptığı...
 • Mohsen-Fakhrizadeh-Nuclear-Scientist-Killed-in-Iran-2000×1125

  İranlı Fizikçinin Öldürülmesi Bölgedeki Gerilimi Artıracak mı?

  İran’da Joe Biden’in ABD başkanı seçilmesinin sevinci uzun sürmedi. Nükleer programın “babası” olarak kabul edilen Mohsen Fakhrizadeh suikastı ülkeyi sarsabilir ve bölgede geçen yıl Ocak ayında General Kasım Süleymani’nin...
 • Hakkari stelleri

  Yoksa Türkler Avrupa´dan mı Geldi?

  3500 yıllık Hakkari stellerinin Altay stilinde olması acaba Türklerin Altay’a Hakkari’den mi gittiği sorusunu doğurdu. 5 bin yıllık benzer stellerin Fransa’da da bulunması “Türkler Avrupa’dan mı Anadolu’ya geldi yoksa...